Så, för en trygg och säker start som företagare, tänk igenom de risker och utmaningar som finns med att vara egenföretagare och börja smått, utan att för den delen sluta att tänka stort! Startar du litet och smart är chansen större att du når dina drömmar och slipper onödig oro på vägen.