Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Därför ska du gå med i a-kassan

Knappt hälften av Sveriges småföretagare är med i a-kassan. Det betyder att de för en dryg hundralapp i månaden får en trygghetsförsäkring som kan ge dem upp till 1 200 kronor om dagen, om de skulle tappa sin försörjning.

Två tredjedelar av a-kassan finansieras via arbetsgivar- och egenavgifter, så alla företagare är redan med och betalar för skyddet. Därför kan de 100 till 150 kronorna per månad som det kostar att vara medlem i en a-kassa vara en bra investering.

Bara cirka 48 procent av småföretagarna under 65 år är medlemmar i en a-kassa1. Det ska jämföras med cirka 70 procent av samtliga sysselsatta. Det visar en analys från Swedbank och sparbankerna som bygger på en undersökning från Sifo och specialbeställd statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 

En förklaring till det låga intresset kan vara att företagare generellt sett har lägre förtroende för trygghetssystemen än vad anställda har. Ett annat skäl kan vara att det ställs hårdare krav på företagare än på anställda för att kunna ta del av arbetslöshetsförsäkringen. Företagare kan till exempel inte vara deltidsarbetslösa.

För att du som företagare ska få ersättning måste du anmäla dig till arbetsförmedlingen, pausa din verksamhet helt eller lägga ner den. 

Nu kan få rätt till ersättning i max 300 dagar (450 om du har små barn) och som mest få 1 200 kronor om dagen. Ersättningsnivån baseras på dina taxerade inkomster.

Viktigt!

På grund av coronapandemin är det tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning under perioden 2020-2022.

Läs mer på smakassa.se

Vilken a-kassa ska jag välja?

Det finns idag 27 olika a-kassor i Sverige och många är öppna för företagare. På sverigesakassor.se finns alla kassorna representerade. Där kan du läs mer om reglerna som gäller för arbetslöshetsförsäkringen.

1 Om vi utgår ifrån att svaren i undersökningen är representativa för Sveriges 495 000 företagare innebär det att cirka 200 000 företagare är med i en a-kassa. Denna summa ska jämföras med antalet företagare under 65 år (420 000). 200 000/420 000=0,48.

Tips från oss banken

  • Gå med i en a-kassa. Försäkringen finansieras huvudsakligen via skattsedeln. De 100 till 150 kronor i månaden som medlemskapet kostar utgör skillnaden mellan att som arbetslös leva på 510 kronor eller upp till 1 200 kronor per dag.
  • Se över möjligheterna att spara ihop det belopp som en extra inkomstförsäkring skulle ge. Företagare har svårare än anställda att få användning för inkomstförsäkringen.

  • Om du ändå väljer att teckna en extra inkomstförsäkring måste villkoren för försäkringen studeras. Vad gäller vid avstängning? Hur många månader gäller försäkringen? Hur länge måste jag betala försäkringen innan arbetslösheten inträffar? Kan jag få försäkringen som en del av ett fackligt medlemskap som även kan ge andra fördelar?