Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Finansiell information

Här kan du läsa Markaryds Sparbanks olika ekonomiska rapporter. 

Årsredovisning

Kapitaltäckning

Kapitalbehov

Likviditet

Pelare 3

Denna rapport innehåller information om Markaryds Sparbanks kapitaltäckning, riskhantering och likviditet. Informationen lämnas årligen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) samt kompletterande förordningar och standarder, så som Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2014:2) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Rapporten lämnas i samband med att årsredovisningen publiceras. Syftet med rapporten är att ge en transparent, tillförlitlig och jämförbar redogörelse av Sparbankens verksamhet, förutsättningar, riskhantering och ekonomiska ställning.