Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Trygga din pension som företagare

Företagare behöver ta eget ansvar för sin pension. Men många företagare vet inte hur pensionssystemet fungerar. Genom att bättre sätta sig in i hur pensionen fungerar, kan du få bättre marginaler som pensionär.

Som företagare behöver du känna till hur pensionssystemet fungerar och ta ett betydligt större ansvar för din framtida pension än vad anställda behöver göra. Pensionsinkomster kommer i första hand från den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Den allmänna pensionen baseras på den lön du som företagare tagit ut under ditt yrkesliv och för att få tjänstepension måste du själv sätta av till den.

Många företagare väljer att hålla ned sitt löneuttag och istället väljer att ta ut utdelning från företaget. Det slår direkt mot den allmänna pensionen. Många fler företagare skulle också behöva göra pensionsavsättningar i nivå med vad anställda får genom sin tjänstepension.

Ett högre löneuttag ger högre statlig pension upp till taknivån på 47 717 kronor per månad (2022). De flesta anställda får utöver det avsättningar till tjänstepension via sina arbetsgivare. 

Ett riktmärke är att sätta av motsvarande vad anställda med tjänstepension har via sina arbetsgivare, det vill säga 4,5 - 6 procent av inkomster upp till cirka 44 000 kronor/månad (2022). Tar du ut en lön över det bör du för att få motsvarande tjänstepension som en anställd dessutom sätta av 30 procent av det överstigande beloppet.

Tänk så här kring pensionen

  1. Ta reda på vilka pensionsinkomster som du förväntas få, till exempel genom minpension.se

  2. Fundera på vilken inkomst du vill ha som pensionär. Pensionen är inte något som bara löser sig. Tänk igenom vilka förväntningar du har på pensionärslivet och lägg upp en plan för att nå dem.

  3. Ta ut en skälig lön. En högre lön ger högre allmän pension upp till "taket" på 47 717 kronor/månad (2022). Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på löneuttaget.

  4. Börja spara så tidigt som möjligt till din pension. Även mindre månatliga avsättningar kan få stor betydelse på sikt. Ett riktmärke är att spara i linje med anställdas tjänstepension: 4,5 - 6 procent av lön upp till 44 375/månad (2022) och 30 procent av det som överstiger den nivån.

  5. Många företagare räknar med att kunna sälja företaget när de pensioneras och anser därför att de inte behöver spara. Men att veta vad företaget har för värde i framtiden är omöjligt. Komplettera med ett sparande som är avsett för din framtida pension.