Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Försäkringar för företagare

Pandemi och oroligheter i omvärlden har satt ljuset på att man som företagare kan vara utsatt. Men även om inte pandemi tillhör det vanliga att planera för som företagare, kan ett trygghetspaket på plats vara avgörande om det oförutsedda skulle inträffa. Här får du tips om vad du kan behöva.

Planera framåt – för dig själv, familjen och anställda 

”Det absolut viktigaste att tänka på för dig som företagare är att du själv behöver spara till din pension och teckna dina försäkringar”, säger Jenny Pettersson, specialist på pensionslösningar för företag på Swedbank.

Den tanken kan vara jobbig, men när jobbet väl är gjort känner många företagare sig lättade över att ha en pensions- och trygghetslösning på plats, vilket kan vara avgörande i ens liv.

”Det är också roligt att planera för framtiden: Vad ska jag göra, när vill jag gå i pension och hur mycket pengar behöver jag”, säger Jenny Pettersson.

Matcha upplägg för anställda med kollektivavtal

Vilka försäkringar som passar är alltid individuellt, men en bra start är att matcha ett upplägg som om man vore anställd med kollektivavtal. Det innebär att du täcker in sjukdom, olycksfall, dödsfall och självfallet framtida pension.

De allra flesta företagare är mycket medvetna om att de behöver spara till sin pension – även unga företagare. De allra flesta kompletterar med lösningar som tryggar en inkomst vid sjukdom eller olycka samt gör att pensionsinbetalningarna kan fortsätta även om intäkterna upphör när man blir sjuk.

”Blir du sjuk som företagare finns det risk att intäkterna försvinner, men du behöver ändå fortsätta pensionsinbetalningarna”, säger Jenny Pettersson.

Kan man komma igång tidigt med sina trygghetslösningar är det självfallet att rekommendera och vad gäller pensionssparandet är det viktigt att tänka på att välja ett sparande med låga fondavgifter, betonar Jenny Pettersson,.

Pensionssparandet - en trygghet för framtiden

För många företagare är pensionssparandet en viktig trygghet för framtiden, men många företagare med bra ekonomi väljer ändå ofta att ta ut lägre lön än vad de skulle haft som anställd. För företagare gäller att man har möjlighet att spara upp till 35 procent av lönen till pension, avdragsgillt, i sitt företag.

Fler pensionstips för företagare

Är svenska företagare bra försäkrade?

”De som varit igång länge och är lite större, har ofta bra lösningar på plats. De som just startat, kanske tänker mer på att ha koll på sina kostnader, vilket kan göra att de avstår, men det kan ju få stora konsekvenser”, säger Jenny Pettersson.

Att skaffa sig ett bra trygghetspaket som liten och nystartat företag behöver inte vara dyrt. Det finns lösningar där unga företagare med lägre intäkter kan teckna ett trygghetspaket till en kostnad av ett par hundra kronor i månaden.

Kom ihåg familjen

Är man företagare och har familj, är det också viktigt att tänka på familjen om det skulle hända något.

”Det finns lösningar där familjen får ett engångsbelopp för att till exempel betala av lån, eller så kan man få månadsutbetalningar under en längre tid för att klara löpande kostnader. Familjen förlorar inte bara inkomsten från företagaren, det kan också leda till att den anhörige inte kan arbeta under en längre tid efter dödsfallet", förklarar Jenny Pettersson.

Avtal när du äger företaget tillsammans med andra

Är man flera som äger ett företag tillsammans kan det dessutom vara bra att teckna en kompanjonförsäkring, och skriva ett kompanjonavtal, om det värsta skulle inträffa.

”Vår erfarenhet är att när väl egenföretagare tar tag i lösningar för sin egen framtid så känner de sig oftast väldigt nöjda. Det känns skönt att få det på plats”, avslutar Jenny Pettersson.

Möjliga försäkringar för företagare

  • Pensionssparande
  • Sjukförsäkring
  • Premiebefrielse
  • Olycksfallsförsäkring
  • Livförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Garanterat efterlevandeskydd
  • Kompanjonsförsäkring