Fondens möjlighet att investera på den europeiska kreditmarknaden öppnar upp för investeringar i ett brett urval av bolag. Vi kommer ha fokus på främst europeiska företagsobligationer men vi kommer även ha en betydande andel svenska. Det som talar för Europa är större transparens, ett större antal nyemissioner och en större diversifiering bland sektorer. Vi har stora frihetsgrader i fonden för att kunna välja de bästa obligationerna utifrån emittent, kreditbetyg, valuta, geografi och löptid. Det är en mycket väldiversifierad fond, där bolagen är omsorgsfullt valda genom en process som kombinerar både kvantitativa urvalsverktyg och fundamental bolagsanalys.

Fonden förvaltas av Christian Leonhard tillsammans med de övriga i Swedbank Roburs framgångsrika kreditteam bestående av Helena Frisk, Robert Matulin och Johan Forsblom. Teamet har lång och gedigen erfarenhet av kreditförvaltning och förvaltar även Swedbank Robur Företagsobligationsfond som historiskt har visat goda förvaltningsresultat.

Förvaltarintervju med Christian Leonhard om Företagsobligationsfond Mix