Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på high yield företagsobligationer, det vill säga företagsobligationer som är utgivna av företag och banker med lägre kreditvärdighet. Fonden placerar huvudsakligen i europeiska, men även i svenska high yield-obligationer.


- Vi drar inom high yield nytta av vår befintliga investeringsprocess för krediter. Investeringsprocessen bygger på en strukturerad analys av sektorer och bolag. Vi investerar i företagsobligationer där vi ser en möjlighet att generera överavkastning gentemot det jämförelseindex vi använder, säger Christian Leonhard, huvudansvarig förvaltare i Swedbank Roburs kreditteam.


- Eftersom fonden investerar i företagskrediter med en i genomsnitt högre kreditrisk så fokuserar vi här än mer på en analys av ett bolags förmåga att generera ett tillräckligt starkt kassaflöde för att kunna hantera sina skulder, refinansieringsrisker och likviditet. Vi undersöker även hur bolaget potentiellt kan komma att utvecklas i en situation av finansiell stress, fortsätter Christian.


Fonden förvaltas av Christian Leonhard tillsammans med de övriga i Swedbank Roburs framgångsrika kreditteam bestående av Helena Frisk, Robert Matulin, Johan Forsblom och Mark Schindele. Teamet har lång och gedigen erfarenhet av kreditförvaltning och förvaltar även Swedbank Robur Företagsobligationsfond som historiskt har visat goda förvaltningsresultat. De förvaltar även nytillskottet Företagsobligationsfond Mix, en fond med lika fördelning obligationer med lägre och högre kreditkvalitet.

Intervju med Christian Leonhard