Det är viktigt att ha en tjänstepension eftersom den kommer vara en relativt stor del av din pension. Det är svårt att privat kompensera inbetalningar som motsvarar en tjänstepension.

Swedbank Pensionsplan är en pensionslösning som kan skräddarsys för hela företaget och som erbjuder ett flexibelt sparande inför livet som pensionär. Förutom pensionssparandet ger planen skydd vid sjukdom och stöd till familjen vid dödsfall.

Swedbank Pensionsplan innehåller flera delar

Ålderspension

Arbetsgivaren avgör storleken på premierna. Varje medarbetare som försäkras genom pensionsplan, kan själv välja placering för sina pensionspengar inom ett fondsparande. Om inget aktivt val görs placeras pengarna automatiskt i våra generationsfonder, Transfer.

Sjukförsäkring och premiebefrielse

Alla kan bli allvarligt sjuka. Därför innehåller Swedbank Pensionsplan en sjukförsäkring som kompenserar för en del av skillnaden mellan ersättningen från Försäkringskassan och den normala lönen, om någon i företaget blir långvarigt sjuk. Vår premiebefrielse ger ytterligare trygghet genom att Swedbank försäkring går in och betalar hela eller delar av premien för den som blir arbetsoförmögen.

Efterlevandepension till familjen

Swedbank Pensionsplan innehåller även ett återbetalningsskydd som utbetalas till familjen vid dödsfall före eller under utbetalningstiden. Det går också att förstärka det ekonomiska stödet till familjen med ett garanterat efterlevandeskydd.

Mer om pensionserbjudandet för företag