Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Äldre önskar att de satt sig in i pensionssystemet

Äldre kvinna står och lutar sig mot en dörrkarm

Bara lite mer än varannan mellan 55 och 65 år vet på ett ungefär hur stor deras pension kommer att bli. Med åldern ökar kunskapen, men många önskar att de gjort andra val tidigare i livet. En av fem önskar till exempel att de tidigare satt sig in i hur pensionssystemet fungerar.

- 45 procent av de över 55 år har inte koll på eller är tveksamma över hur mycket de kommer att få i pension. Ju tidigare man sätter sig in i hur pensionssystemet fungerar desto mer kan man påverka nivån, men det går att påverka sin pension under hela sitt arbetsliv, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Det första steget i att påverka sin pension är att sätta sig in i hur pensionssystemet fungerar och vad som styr din slutgiltiga pensionsnivå. 

- Se över arbetssituationen, kolla upp om din arbetsgivare betalar in tjänstepension, och om du arbetar deltid kanske det finns möjlighet att öka till heltid? Att komplettera med ett eget privat sparande till sin pension är också klokt, det ökar sannolikheten att man kan leva det liv man vill som pensionär, även små summor gör skillnad på lång sikt, säger Madelén Falkenhäll.

Fyra av tio i åldersgruppen 55-64 år inser att det finns saker de hade tänkt göra som pensionär som de inte kommer ha råd att göra. Och var tredje hade velat börja spara privat till sin pension tidigare och/eller sparat mer. Var femte över 55 år önskar att de hade varit mer aktiva i placeringen av sina pensionsmedel.

En av fem av de mellan 55 och 64 år önskar att de hade satt sig in mer i hur pensionssystemet fungerar, lika många önskar att de hade valt ett annat yrke med högre lön och därmed också högre pension. Av kvinnorna önskar 25 procent att de hade valt ett annat yrke och 9 procent att de hade jobbat heltid i större utsträckning.

Hur hög pensionen blir beror på individens livsinkomst, högre lön och fler år i arbete ger alltså en högre pension. Varje år som man av olika anledningar inte arbetar påverkar pensionen negativt.

- Pensionssystemet, inklusive tjänstepension, kommer för de flesta ge en pension på omkring 70 procent av slutlönen. Många av de val man gör under sitt arbetsliv påverkar pensionen, det är det viktigt att veta om, så man förstår effekten av olika livsval, säger Madelén Falkenhäll.

Så här funkar det - pensionssystemet:

 • Den dag du går i pension får du pension från flera håll. Det är dels allmän pension (inkomstpension och premiepension), dels tjänstepension som de flesta har, samt ett eventuellt privat sparande till pension. 
 • Hur hög din pension blir beror på din totala livsinkomst, och livsinkomsten i sin tur beror på inkomst och antal år i arbete. Högre inkomst och fler år i arbete ger alltså en högre pension. 
 • Varje år som du av olika anledningar inte arbetar* påverkar pensionen negativt. Detsamma gäller för längre perioder av deltidsarbete, då blir avsättningen lägre och så också den slutliga pensionen.
 • Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka, detsamma gäller för de flesta tjänstepensionsavsättningar. Du kan själv välja hur den ska placeras. Premiepension, tjänstepension och ett eget sparande till pension är långsiktigt sparande. Sparar du långsiktigt behöver du inte vara alltför rädd för att spara i fonder med lite högre risk, då ökar sannolikheten att pengarna växer lite mer. När du närmar dig pensionsåldern kan det vara klokt att minska risken i dina placeringar.

* Inkomster från föräldrapenning, studier, a-kassa, sjuk- eller aktivitetsersättning är pensionsgrundande. Men då de är lägre än individens lön blir också avsättningen lägre än vid arbete. 

Undersökningen gjordes av Sifo på uppdrag av Swedbank i november 2020. Knappt 1 800 respondenter mellan 55 och 65 år deltog.

koll din pension:

 •  Varje år skickas det orange kuvertet ut till dig som privatperson. Där får du information om din premiepension, vägledning om hur mycket du kan förvänta dig att få i allmän pension och ser hur  mycket du hittills har tjänat in från staten.
 • Håll själv koll på din pension genom att – minst en gång per år – gå in på minpension.se och gör en pensionsprognos. Då ser du hur din pension kommer att bli. Ju tidigare du skaffar dig den informationen, ju längre tid har du på dig att själv påverka genom exempelvis eget sparande.
 • Livsinkomsten bestämmer pensionen. Försök arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension till de anställda, och försök att arbeta heltid.
 • Tänk på att varje år utanför arbetsmarknaden påverkar din pension.
 • Spara privat till din pension, ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du sätta undan. Börjar man spara lite senare i livet får man räkna med att spara lite mer varje månad för att få önskad effekt.
 • Var inte rädd för att pensionsspara i aktiefonder, då ökar sannolikheten till högre avkastning på sikt.
 • När du närmar dig pensionsålder kan det vara klokt att minska risken i dina pensionsplaceringar.
 • Vill du slippa fundera över hur du ska anpassa ditt sparande över tid kan en generationsfond vara ett bra val.