Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vägen till en jämställd ekonomi

En man och en kvinna sitter vid en dator och ler mot varandra

Sverige ses som ett av världens mest jämställda länder, men ändå finns det fortfarande stora ekonomiska skillnader mellan män och kvinnor. Här får du våra bästa råd om hur man får en mer jämställd ekonomi inom hushållet.

Att pengar är viktigt håller nog de flesta med om. Lever man i en relation kan det också vara viktigt att se över hur jämställd ekonomi man har. Skiljer det mycket i lön bör man ta hänsyn till det i sin hushållsekonomi.

Utöver att den som tjänar mer kan betala en större del av hushållets utgifter bör även sparandet inkluderas i den gemensamma ekonomin. Om och när man skaffar barn blir det ännu viktigare att man har pratat igenom hur man kan kompensera varandra för en så jämställd ekonomi som möjligt, både nu och senare i livet.

När man skaffar barn påverkas ekonomin. Dels får man ytterligare utgifter som man inte har haft tidigare, dels minskar inkomsten för den som är föräldraledig. Väljer man dessutom att den ena föräldern arbetar deltid under åren när barnen är små påverkar det också inkomsten.

Det är ofta den med lägre lön som tar ett större ansvar för barn och hem. Ska det till exempel vabbas förlorar hushållet minst på om den med lägst inkomst är hemma. I ett hushåll med en man och en kvinna är det oftast kvinnan som har lägst inkomst, och kvinnor arbetar också oftare deltid än män och tar fortfarande ut huvuddelen av föräldrapenningdagarna.

Varje hushåll gör sina egna val, men det är viktigt att förstå konsekvensen av de val som görs. Att den med lägst inkomst är den som tar mer av föräldradagar och vab-dagar får minst effekt på hushållets totala ekonomi. Men den föräldern bör då kompenseras av den andra både i vardagsekonomin men också i sparande till pension. Eftersom pensionen grundas på inkomsten under hela arbetslivet påverkas den av lägre inkomst under en längre period. Den med högre inkomst kan spara till pension i den andras namn. Sparar man som enskild egendom skyddas dessutom pengarna vid en eventuell skilsmässa.

Utöver pensionssparandet bör man även se över det vanliga sparandet. Har man för avsikt att göra och uppleva saker tillsammans nu och framåt, bör båda ha förutsättningar att också spara till det. Om den ena tjänar mer kan den föra över pengar till ett sparande i den andras namn.

Jämställd ekonomi ger trygghet för många kvinnor, som ofta är de med lägre inkomst. Att kunna stå på egna ben ekonomiskt är en fråga om trygghet. Tyvärr är det idag många kvinnor som inte gör det. Det ska inte behöva vara en ekonomisk fråga om man ska vara kvar i en relation eller ej. Är man den i ett förhållande som har lägre inkomst är det viktigt att man även tar med pensionen och även sparande i sin gemensamma ekonomi. Den med högre inkomst kan till exempel spara extra till den andra i dennes namn och som enskild egendom. Man kan även överföra pensionsrätter mellan varandra.


Tips om hur man får till ett ekonomiskt jämställt förhållande:

 • Kom överens om hur just ni ska göra med er gemensamma ekonomi.
 • Tjänar ni olika mycket bör ni ta hänsyn till det. Den som tjänar mer kan till exempel stå för en större andel av utgifterna.
 • Ta även hänsyn till de mindre utgifterna. Spara kvitton under en period för att få en uppfattning om hur mycket det handlar om.
 • En gemensam ekonomi måste inte innebära att alla pengar går in på samma konto. Men ett gemensamt konto, kopplat till varsitt kort, för vardagliga inköp kan vara bra för att också få med alla mindre utgifter.
 • Pensionssparande bör ingå i ett hushålls gemensamma ekonomi om man tjänar olika mycket. Den som tjänar mer kan till exempel spara till den andra i dennes namn. Se också till att göra det sparandet till privat egendom för att skydda pengarna.
 • Försök att spara ihop till ett sparkapital du känner dig trygg med, en buffert att använda vid oförutsedda händelser eller ny livssituation. 
 • Försök att ha så låga fasta utgifter som möjligt.
 • Skaffa livförsäkringar som skydd för att säkra att du kan bo kvar i bostaden om din partner skulle gå bort.
 • Försök att undvika lån som inte är kopplade till någon säkerhet (ett bostadslån är exempel på ett lån som är kopplat till en säkerhet). Skulle du hamna i en ny livssituation kan sådana lån bli ansträngande att betala av på egen hand. 
 • Sätt dig in i hur sparandet fördelas vid separation, skilsmässa eller dödsfall. Förutsättningarna är olika om ni är gifta eller sambos, och om det finns barn och särkullbarn att ta hänsyn till. Genom att spara som enskild egendom eller lägga in så kallad förmånstagare kan man på olika sätt skydda sparandet.  

*Statistiska centralbyrån

4 tips hur ni undviker bråk om ekonomin

 • Prata igenom och kom överens om hur ni ska göra med er ekonomi. Ska ni ha gemensam, delad eller en egen variant utifrån era förutsättningar? Försök diskutera er fram till en lösning som känns bra. Och glöm inte hur ni ska hantera oförutsedda händelser – ska ni ha en gemensam buffert behöver det också tas med i planen.
 • Gör en budget och följ upp med jämna mellanrum för att se att ni följer er plan. Spara alla kvitton under några månader för att få en uppfattning om vilka utgifter ni har och vem som oftast betalar vad.
 • Inkludera även sparande, till exempel till pension, i er gemensamma ekonomi. Den som tjänar mer kan eventuellt sätta av pengar till den som tjänar mindre för att kompensera för lägre pension framöver.
 • Utvärdera! Hur funkar ert upplägg – är alla nöjda som det är? Om det inte funkar kanske ni ska testa någon annan variant.