Att starta företag börjar ofta med en idé om något du vill skapa, ett problem du hittat en lösning på, eller kanske något du vill förbättra. Affärsplanen är det dokument som fördjupar din idé, förtydligar vägen framåt och klargör vilka mål som ska nås. Det är också det dokument som förklarar din företagsidé för andra och får dem med på tåget, om det så gäller investerare, banker, framtida medarbetare eller leverantörer.

Det finns mycket att vinna på att få en affärsplan på pränt. Genom att skriva en affärsplan lär du känna din idé mer på djupet, du hittar kanske svagheter och nya möjligheter, och har ett styrdokument som hjälp på färden.

Så vad ska då affärsplanen innehålla?

Gör ett ordentligt bakgrundsarbete och så mycket research du bara kan om din marknad, dina kunder, konkurrenter, hot och möjligheter. Allt för att göra din affärsplan så realistisk och trovärdig som möjligt.