Ulf Möller, som är ansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank, har mött många kunder som uppfyllt sin dröm och köpt hästgård.

”Oftast är det en familj där kanske ett barn rider och mamman tar upp sin flickdröm. Man säljer villan eller lägenheten i stan och flyttar ut,” beskriver Ulf Möller en typisk hästgårdskund.

Kanske har man gått på ridskola innan, och upplevt att det är dyrt och att man istället vill satsa på att köpa en gård, berättar Ulf Möller. Men inte sällan ser han kunder som efter ett tag upptäcker att det är stora kringkostnader förknippade med en hästgård.

Få koll på kostnaderna

”Det är många små kostnader – som man kanske inte har tänkt på – och som kommer ofta: Inköp av foder, hovslagare som ska komma en gång i månaden, iordningsställande av beten, staket, veterinärkostnader med mera”, säger Ulf Möller.

Till det kommer underhållskostnader av fastigheter – hästgård och boningshus – som också ska finansieras av din lön, och här är ett tips att ta en extra koll på skicket på bostadshus, stall och loge.

”Man kan bli förälskad i miljön, men missa att man också behöver lägga in mycket pengar i bostadshuset.”

Att hantera gödsel kostar också mycket, vilket många missar och man kan få betala höga straffavgifter för oprofessionell hantering av bland annat urin som rinner ut i dikena.

Man ska också tänka på att hästar i Sverige är klassade som flockdjur, vilket gör att en hästägare behöver ha minst två stycken, även om häst nummer två kan vara en mindre dyr sådan. En sällskapshäst kostar allt från 10 000 kronor och uppåt och en rid- eller dressyrhäst från 70 000 kronor och uppåt.

Ulf Möllers bästa tips är att prata med någon som redan har en hästgård innan man köper en, för att få en uppfattning om vad det kostar per månad med alla kringkostnader.

Självklart behöver man också fundera igenom hur man gör med semestrar. Vem tar hand om hästarna om du bor på landet?

Nöjda ägare

Men, Ulf Möller menar att även om kostnaderna är höga med en hästgård, och det också är en del jobb med att sköta den, så möter han sällan hästgårdskunder som inte är nöjda.

”Hästgårdsägarna är ofta nöjda och har haft den här drömmen länge. Och det är kanske inte något man gör för hela livet, man kanske har gården i 10 år och sen när barnen flyttar hemifrån, säljer man.”

Och andrahandsmarknaden för hästgårdar är väl fungerande. I närheten till storstäderna betingar hästgårdarna höga priser.

”Det är också en bra sak att fundera på: hur länge vill du ha den här livsstilen?” säger Ulf Möller.

Att få en större inkomst från sin hästgård menar Ulf Möller är svårt. Man kan självklart ta en inackorderingshäst och tjäna ett par tusenlappar, men så mycket mer pengar än så rör det inte, säger han.