Många som köper en mindre gård idag har sitt jobb kvar i stan, men man har en längtan efter att bosätta sig på landet och kanske i mindre skala börja odla eller skaffa djur. 

Ulf Möller, som är ansvarig för Skog & Lantbruk på Swedbank, har sett många par och familjer göra just den resan till ett boendelantbruk.

- Det är en livsstilsfråga. Man har en dröm om att bo på landet och man vill förändra sitt liv”, säger Ulf Möller.

De allra flesta som tar det här steget har tänkt igenom sin situation noggrant och planerat en längre tid, menar Ulf Möller, och trycker på några saker som man bör ha tagit ställning till innan flyttlasset till gården går.

För- och nackdelar med att köpa gård

- Du behöver sätta dig in i att du flyttar ut på landet där du inte träffar människor på samma sätt som i stan. Det är mörkt. Du måste ha bil. Man måste tänka igenom hur man ska organisera sitt liv på ett annat sätt när man får en resväg som inte är en kvart, och man inte kan springa till butiken.”

I andra vågskålen ligger förstås friheten, en mer mänsklig rytm, och att få slå upp dörren om mornarna till vackra vyer och ett liv mer i samklang med naturen. Kanske är det också en annan relation till grannarna som lockar – för att hjälpas åt är en självklart viktig del av livet utanför stan.

Gör en ordentlig ekonomisk kalkyl

När man tagit sig en ordentlig funderare på om livet på landet passar, ska man förstås göra en ekonomisk kalkyl.

- Titta på inkomster, vad du kan få ut från gården, vad den kostar att driva, och dina bankkostnader”, säger Ulf Möller.

- Kanske kommer du få viss inkomst från att sälja hö eller spannmål. Det behöver ställas mot kostnader för att till exempel underhålla fastigheten.

Är man inte van vid att bo på gård är det bra att sätta sig in i vilka kostnader det kan röra sig om, menar Ulf Möller. Att lägga om ett tak på en loge kan till exempel kosta flera hundra tusen kronor, och det är viktigt att sätta av en buffert för framtida kostnader.

Alla som köper en gård med mark eller skog – som i Sverige går under taxeringskod 120 – blir automatiskt egna företagare och ska deklarera som sådana, även om man inte har några inkomster från gården och nolldeklarerar. Det gör också att många av vanliga privatutgifter, som el eller en investering i solceller, kan dras av på gården, som man sen schablonbeskattas för.

Vad kostar det att köpa en gård?

För en mindre gård på mellan 10 och 50 hektar – i runda slängar är en hektar ungefär lika stor som två fotbollsplaner – kan priset ligga på mellan 3 och 20 miljoner kronor eller uppåt, beroende på läge, skick och ”härlighetskänsla.”

Affären är i princip identisk med att köpa en villa. Gårdarna hittas på Hemnet eller de traditionella mäklarföretagen, utöver de som är specialiserade på gårdar, och finns till försäljning från söder till norr.

Generellt sett gäller att man från banken får låna 75 procent av gårdens marknadsvärde i en så kallad jordbrukskredit, bottenlånet, och ytterligare 10 procent i ”vanliga” banken. Den egna insatsen behöver vara minst 15 procent. Skulle man därtill behöva låna till en traktor eller liknande kan man ta lånet genom den enskilda firman, under förutsättning att pengar in och pengar ut håller.

För en gård av storleken 10 till 50 hektar förväntar sig inte banken att man ska ha någon specifik bakgrundskunskap, som man gör för större gårdar, men Ulf Möller betonar att de allra flesta som köper gård har ett genuint intresse av att odla och skörda.

Under coronapandemin har man sett att intresset för att köpa gård ökat något, även om det inte rör sig om någon dramatisk ökning.

- Intresset och förfrågningarna har ökat när man frågar sig hur den nya vardagen blir”, menar Ulf Möller.

Många av de kunder han träffar, blir nöjda med sitt nya val, men igen betonar han att det är viktigt att tänka igenom sitt val.

- Det är fantastiskt att bo på en gård. Men också ett ansvar då man måste sköta om den varje dag. Det finns alltid något att göra: En bräda som är rutten, något som ska målas, gräs som ska klippas. Har du dessutom djur, då har du jobb 365 dagar om året. Det livet ska man kunna acceptera”, säger Ulf Möller.