Hoppa till huvudinnehåll

BankID säkerhetsprogram – frågor och svar

 • BankID säkerhetsprogram är ett gemensamt gränssnitt för allt du behöver göra med BankID på fil och BankID på kort. Det används när du beställer ett BankID på fil i internetbanken och vid användning av BankID för inloggning och underskrift på webbplatser som erbjuder tjänster för BankID/e-legitimation.

  BankID säkerhetsprogram är ett program som du kostnadsfritt laddar hem och installerar i datorn.

  Utan att behöva logga in till internetbanken kan du använda säkerhetsprogrammet för att:

  – byta lösenord eller PIN-kod på dina BankID.
  – ta bort BankID på fil från din dator
  – flytta, det vill säga importera och exportera BankID på fil, till eller från ett USB-minne.
  – häva en låsning av BankID på kort med hjälp av PUK-koden.

 • Du installerar och finner information om BankID säkerhetsprogram via länken:

  Installera BankID säkerhetsprogram
  I samband med att du laddar ner BankID säkerhetsprogram görs det en kontroll att:


  – att BankID säkerhetsprogram fungerar tillsammans med ditt operativsystem.

  – att det har rätt version om det redan är installerat.

  – att din dator har rätt version av Java-installerat

  – att din dator har stöd för installation av kortläsare om du behöver det.


  Mer information om BankID och BankID säkerhetsprogram

 • BankID säkerhetsprogram finns för de vanligaste versionerna av operativsystemen Windows, Macintosh och Linux. I Mac- och Linux-miljöerna kallas programmet Nexus Personal.


  Läs mer på informationssidan för BankID säkerhetsprogram

 • För att kunna installera BankID säkerhetsprogram ska du ha rättighet att installera program i datorn, det vill säga ha administrationsrättigheter. Du kan därför behöva vända dig till IT-ansvarig på ditt arbete för att få hjälp om du ska installera programmet på din arbetsplats.

 • Problemet uppstår om har du fler giltiga BankID i din dator och myndigheten du försöker logga in till ännu inte gått över till att använda BankID säkerhetsprogram för inloggning och underskrift. Enklast är att endast ha ett BankID per dator.

  Under 2009 kommer webbplatser som erbjuder tjänster för BankID att gå över till att använda BankID säkerhetsprogram vid inloggning och underskrift och då kommer problemet att försvinna.

 • 1. Dubbelklicka på ikonen för säkerhetsprogrammet i aktivitetsfältet längst ner till höger bredvid klockan. Se bild nedan.

  2. Sätt in kortet i kortläsaren så visas ditt BankID i fönstret. Markera sedan ditt BankID på kort.

  3. Tryck på knappen Lösenord

  4. Ett nytt fönster öppnas. Tryck på knappen Nästa och följ anvisningarna som visas i kommande fönster.

  PIN-koden för BankID på kort ska bestå av 6-8 siffror.

 • Observera att du behöver PUK-koden för att kunna låsa upp ditt lösenord. PUK-koden finns på det PIN-brev som du fick efter beställning av BankID på kort.

  1. Dubbelklicka på ikonen för säkerhetsprogrammet i aktivitetsfältet bredvid klockan. Se bild nedan.

  2. Sätt in kortet i kortläsaren så visas ditt BankID. Markera sedan ditt BankID på kort. Tryck på knappen Lösenord.

  3. Tryck på knappen Lösenord

  3. Ett nytt fönster öppnas. Tryck på knappen Nästa. Nu måste du veta vilket lösenord (Legitimera eller underteckna) som är låst. Välj det låsta och fortsätt till nästa fönster där du väljer "Lås upp lösenord".