I samband med vissa svenska helgdagar håller aktie- och räntemarknaderna helt stängt eller stänger sin handel tidigare än vanligt. Då bryts handeln tidigare i de fonder som placerar mer än 30 procent av sina innehav i Sverige.

Är en marknad stängd kurssätts inte fonderna alls den dagen. När marknaden stänger sin handel tidigare, kurssätts fonderna tidigare än vanligt på dagen. För att handla till den dagens kurs behöver du:

  • Registrera köp, försäljning eller byte i svenska räntefonder senast klockan 11.00.
  • Registrera köp, försäljning eller byte i svenska aktiefonder senast klockan 12.00.
  • Lägger du din order efter dessa bryttider, sker handeln vanligtvis till nästa bankdags kurs.

Vissa fonder kurssätts inte på utländska helgdagar

Även utländska marknader håller ibland stängt i samband med helgdagar. En fond som placerar mer än sammanlagt 30 procent av sina innehav på en eller flera stängda marknader kan inte kurssättas. Utländska marknader som ofta påverkar kurssättningen av fonder är Amerika och Asien.