Fondens placeringsinriktning ändras och fonden kommer att ha möjlighet att ta en högre risk. I samband med detta så byter fonden även namn till Fidelity – Sustainable Strategic Bond Fund. De nya fondbestämmelserna börjar tillämpas 30 oktober 2019.

Kundbrev Fidelity