Som en del i att samla in kundkännedomsinformation ingår att ställa frågor till dig som kund om du har ett yrke eller en position som innebär politisk utsatthet, och därmed riskerar att utsättas för till exempel mutbrott. De yrken och positioner det gäller är till exempel riksdagsledamöter, domare i högsta instans, ministrar, ambassadörer och höga officerare. Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med dessa med skärpta åtgärder. Skärpta åtgärder innebär bland annat att du som är PEP, eller anhörig till PEP, behöver uppge varifrån de tillgångar du har i banken kommer.