Som en del av Markaryds Sparbanks säkerhetsarbete använder vi kamerabevakning i och i anslutning till våra kontorslokaler. Bankomaten utanför kontoret i Markaryd kamerabevakas. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott. 

Vid misstanke om brott kommer Markaryds Sparbank, förutom bild, även att spela in ljud.

Markaryds Sparbanks kamerabevakning utförs med stöd av kamerabevakningslagen och grundas på bankens berättigade intresse att säkerställa säkerheten och tryggheten för bankens anställda, kunder och besökare.

Markaryds Sparbank bedömer att bild och i vissa fall ljudupptagningarna utgör en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter i jämförelse med risken för att utsättas för brott om bevakningskameror inte hade funnits i, eller i anslutning till, Markaryds Sparbanks lokaler.

Vid misstanke om brott behandlas personuppgifter för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Inspelat material kan komma att lämnas ut till polisen i den utsträckning det är nödvändigt för en brottsutredning

Inspelat material sparas inte längre än 60 kalenderdagar.

Markaryds Sparbank är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen som sker vid kamerabevakning.

Besök vår sida Behandling av personuppgifter för mer information avseende dina rättigheter som registrerad och kontaktuppgifter till oss.