Vad är fördelen med Skogskonto?

Med hjälp av skogskonto finns möjlighet att jämna ut skogsinkomsterna mellan åren och sänka marginalskatten. Insatt belopp är avdragsgillt i deklarationen och beskattning sker ej förrän att uttag sker.

Vem har rätt att använda sig av skogskonto?

Privata skogsägare som har intäkt från sitt skogsbruk. Finns det flera delägare till skogsfastigheten öppnar varje delägare varsitt skogskonto. Nytt konto öppnas varje beskattningsår.

Hur stor insättning får man göra?

Avverkningsrätt 60 % av virkeslikviden
Leveransvirke 40 % av virkeslikviden
(Insättning på skogskonto får ej generera ett underskott i verksamheten)

När skall insättning till skogskonto göras?

För att få en så bra skattesituation som möjligt bör insättning till skogskonto ske i samband med att inkomstdeklarationen lämnas in .

När får uttag på skogskonto ske?

Uttag kan ske tidigast 4 månader efter insättning.