Swedbank Robur Dynamic A

Fonden har en speciell förvaltningsteknik som syftar till att begränsa nedgångar till högst 10 procent per tolvmånadersperiod. Fonden investerar i svenska och utländska aktier, traditionella obligationer och företagsobligationer.
Mer om fonden

Schroder Global Dynamic Balanced Fund

Fonden har två mål, att leverera avkastning motsvarande riskfri ränta plus 3 procent per år och att inte gå ner mer än 10 procent under en tolvmånadersperiod.
Mer om fonden

BlackRock BSF Euro Dynamic Diversified Growth Fund 

Fonden strävar efter långsiktig avkastning med begränsad risk oavsett om marknaden går upp eller ner.
Mer om fonden