Hoppa till huvudinnehåll

Provisioner och kvalitetshöjande tjänster

Family unpacking moving boxes

Provisioner regleras i lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens regler för hur provisioner och annan tredjepartsersättning får betalas ut och tas emot. Kortfattat innebär reglerna att provisioner som ges eller tas emot måste höja kvaliteten på de berörda tjänsterna som erbjuds till dig som kund. Provisionen får inte heller hindra Markaryds Sparbank från att agera i ditt bästa intresse som kund. Här beskriver vi vilka kvalitetshöjande tjänster Markaryds Sparbank erbjuder.

Analyser

Markaryds Sparbank erbjuder bland annat analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag. Analyserna guidar dig som kund och ger dig kunskap för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Många av analyserna är samlade på Swedbank Insikt och Aktiellt

Brett produktutbud

Markaryds Sparbank har ett brett utbud av sparprodukter, såväl egna som via samarbetsparter. Produktutbudet innehåller exempelvis fonder, aktier och strukturerade produkter. Det ger dig ökad möjlighet att anpassa dina investeringar utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till mer än 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag. En lista över samtliga produkter finner du i Fondlistan.

Hållbart sparande

För dig som vill bidra till en hållbar framtid genom ditt sparande erbjuder Markaryds Sparbank flera alternativ, såsom fonder och strukturerade produkter som investerar i företag som tar ansvar för både människor och miljö. Dessutom granskar Markaryds Sparbank samtliga fonder som säljs via Fondguiden, även externa fonder, enligt ett antal hållbarhetskriterier. Hållbart sparande

Digitala kanaler

Som kund i Markaryds Sparbank har du dygnet runt tillgång till ditt sparande i internetbanken och appen. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns. Digitala tjänster

Brett kontorsnätverk och Kundcenter

Vi har fysiska bankkontor i Markaryd samt Strömsnäsbruk. Du kan även kontakta Kundcenter på 0771-22 11 22 om du vill prata med en rådgivare.

Guider

Genom bankens olika guider kan du på egen hand, i internetbanken eller i appen, utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån dina mål och behov. Några exempel på guider är Bekvämt fondvalBörja SparaFondguiden och Börja pensionsspara.

Uppföljning av dina placeringar

Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta banken för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Om du exempelvis har bytt jobb, fått ett arv eller planerar att gå i pension, bör du se över ditt sparande om det fortfarande motsvara dina mål och behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att besöka ett kontor eller ringa Kundcenter.

Utbildning och socialt ansvarstagande

Markaryds Sparbank erbjuder olika möjligheter för dig som kund att lära dig mer om sparande och placeringar, exempelvis via:

Banken arbetar också med att sprida kunskap och öka medvetenheten om exempelvis pensionssparande och barnsparande och genom att aktivt delta i olika forum.