Analyser

Samtliga kunder har tillgång till ekonomiska marknadsanalyser kontinuerligt. Dessa tillhandahålls via rådgivarna på kontoret och via digitala kanaler.

Du vet väl att du kan prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till din e-post.

Här kan du prenumerera

 

Brett produktutbud

Markaryds Sparbank har som ambition att ha ett produktutbud som är tillräckligt stort för att det ska finnas produkter som är anpassade till samtliga kundsegment och motsvarar de behov som finns bland bankens kunder. På Fondtorget har du tillgång till mer än 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag. En lista över samtliga produkter finner du här.

Granskade produkter

Samtliga produkter granskas bl. a. ur ett etiskt och miljömässigt perspektiv.

Digitala kanaler/Telefonbanken

Samtliga kunder har möjlighet att få kostnadsfri tillgång till de digitala kanalerna internetbanken och mobilbanken. Därtill samtliga kunder har möjlighet att komma i kontakt med banken och få råd och service via telefon.

Kontor i Markaryd

Diskussion med kunder visar att det finns ett stort värde för kunden att ha fysiskt nära till rådgivaren. Detta gör att kundens kostnad för att träffa rådgivaren hålls på en låg nivå, vilket även möjliggör för kunden att ha en tätare kontakt med rådgivaren.

Guider

Guiderna finns i både internetbanken och mobilbanken. De hjälper till att utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån kundens mål och behov.

Några exempel på guider är Bekvämt fondval, Börja Spara, Fondguiden och Börja pensionsspara.

Erbjudande om bedömning av investeringens lämplighet

Samtliga bankens kunder har möjligehet att boka möte med en rådgivare för genomgång av sitt sparande. Mötena sker med den frekvens som kunden önskar. Banken arbetar dessutom proaktivt med kundkontakt för att säkerställa att kunden har rätt inriktning på sitt sparande. I denna genomgång går rådgivaren igenom bl. a. kundens riskprofil, syfte med sparandet och hur länge sparandet ska pågå. I dessa möten tas endast hänsyn till vad som är bra för kudnen och ingen hänsyn tas till bankens intjäning.

Utbildning och socialt ansvarstagande

Banken tar ansvar för folkbildning inom sparande och ekonomi inom sitt verksamhetsområde. T. ex. har banken avtal med lokala skolor att få vara på plats och utbilda varje år. Banken har också utbildningstillfällen för äldre inom ekonomi. Varje år har banken som ambition att hålla i en allmän utbildning i sparande vid minst ett tillfälle. Samtliga kunder bjuds in till detta tillfälle. 

 

Performancerapportering

Samtliga kunder har dagligen möjlighet att erhålla information avseende utfallet av investeringen. Antingen via digitala tjänster eller via besök på kontoret.