Skip to content

Fondhändelser

Två män har ett möte på kontoret

Här hittar du information om händelser som stängda marknader, handelskalender för våra fonder och utdelningar som sker i vissa fonder.

Stängda handelsdagar

  • 2023-06-01 14:30
  • 2023-05-29 14:40
  • 2023-05-23 09:00
  • 2023-05-19 15:00

Fondutdelningar

Viktig information från Swedbank Robur

Regler för bästa resultat

För att ta tillvara på kundernas intressen finns regler för hur Swedbank Robur ska uppnå bästa resultat vid handel för fondernas och de diskretionära portföljernas räkning.