Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktuella räntor i Markaryds Sparbank

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader till tre år
- Kontakta oss för aktuella räntesatser.


- Varje kund kan ha max 5.000.000 kr placerat på fasträntekonton i Markaryds Sparbank

- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,70 %

Sparbankskonto

Pris

- Tolv fria uttag per år
- Räntan är för närvarande 2,85 %

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader till tre år
- Kontakta oss för aktuella räntesatser.


- Varje kund kan ha max 5.000.000 kr placerat på fasträntekonton i Markaryds Sparbank

- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,00 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,75 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,0 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Sparkonton för skogsägare

Pris

Räntan är för närvarande 3,25 % på Skogskonto

Räntan är för närvarande 3,25 % på Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 3,25 % på Skogslikvidkonto

Mer om räntor