Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Ändring av antaganden om livslängd

Vi lever allt längre och varje ny generation förväntas leva längre än den föregående. Hur länge vi lever påverkar våra pensioner. Det man sparar ihop under yrkeslivet ska räcka under längre tid när man lever längre. Därför har Swedbank Försäkring ändrat antaganden om livslängd. Denna ändring påverkar din försäkring om du väljer att ta ut pensionen livsvarigt eller inte har något efterlevandeskydd i din pensionsförsäkring.

Livslängdsantaganden används vid beräkning av pensionsutbetalning och arvsvinsttilldelning

Livslängdsantagandena är framtagna utifrån det faktum att yngre generationer förväntas leva längre än äldre och av det skälet kommer antagandena att skilja mellan generationer. Detta innebär att förändringen slår olika för olika åldersgrupper. Ändring av antagande om livslängd genomfördes den 1 oktober 2023.

Livslängdsantaganden

Livslängdsantaganden är försäkringsbolagets egen bedömning om hur länge de som har pensionsförsäkring med livsvarig utbetalning förväntas leva. Har försäkringsbolaget valt ett kort livslängdsantagande då pensionen ska utbetalas, leder det till högre månadsbelopp än om bolaget valt ett längre. Livslängdsantagandet ska stå i proportion till hur den verkliga livslängden är bland de försäkrade. 

Livslängdsantaganden före och efter 2023-10-01 

 

 

Arvsvinsttilldelning före och efter 2023-10-01

Arvsvinsttilldelning före 2023-10-01

Tabellen nedan visar storlek på årlig arvsvinst per 1 000 SEK i pensionskapital för respektive ålder till och med 2023-09-30 för försäkringar som saknar återbetalningsskydd.
Tabell: Årlig arvsvinst per 1 000 kr pensionskapital (före ändring) Pdf

Arvsvinsttilldelning efter 2023-10-01

Tabellen nedan visar storleken på årlig arvsvinst per 1 000 SEK i pensionskapital för respektive ålder från och med 2023-10-01 för försäkringar som saknar återbetalningsskydd. Arvsvinsterna nedan är beräknade utifrån generationsdödlighet dvs. varje ålder tillhör sin egen generation.
Tabell: Årlig arvsvinst per 1 000 kr pensionskapital (efter ändring) Pdf