• Ni på byrån skickar ett uppdragsbrev till Arvskiftesgruppen.

Markaryds Sparbank
Box 124
285 23 Markaryd

  • Om frågor dyker upp eller om ärendet på något sätt behöver kompletteras tar vi kontakt med er.
  • Vi genomför uppdraget.
  • En redovisning skickas sedan per post till byråns adress.