Vi erbjuder två olika hemförsäkringar - HemBAS som är en bra grundförsäkring och HemPLUS som ger ett mer omfattande skydd.
Här kan du jämföra alternativen.

Läs mer om försäkringarnas villkor och ersättningsbelopp i förköpsinformation och villkor.