Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Spartips för ditt långsiktiga sparande

Att få sina pengar att växa är inte alltid helt lätt. Det kräver ofta både tid, lust och kunskap. Här får du spartips som ökar möjligheterna att få dina sparpengar att växa över tid.

Pengar du behöver ha tillgång till snabbt – ditt buffertsparande – behöver finnas i en sparform där du lätt kan komma åt dem, till exempel ett sparkonto. Men för ditt långsiktiga sparande, strävar du säkert efter högre avkastning. Men hur får man till det?

Historiskt sett har börsen varit en gynnsam sparform för långsiktigt sparande.*
Stockholmsbörsen har under de senaste 25 åren stigit med i genomsnitt cirka 11 procent per år, exklusive utdelningar. ** Det betyder inte att börsen har stigit alla år, utan den har även gått ned, och en investering på börsen innebär alltid en risk där du kan förlora hela eller delar av ditt insatta kapital. Men är du långsiktig i ditt sparande, minskar troligen risken för att pengarna minskat i värde den dagen du säljer.

Vad är risk, och hur hänger det ihop med sparhorisont och avkastning?

När du placerar dina pengar är det första du bör göra att bestämma vilken risk du är villig att ta. Enkelt sett kan man dela in riskvilja på en skala från låg till hög. Var du landar på skalan bestämmer vilken fördelning du bör välja mellan aktier och räntebärande värdepapper (se artikel Aktier, fonder, räntebärande värdepapper – vad är vad?). Dessa köper du antingen direkt, eller genom fonder som är en sammansättning av aktier och eller räntebärande värdepapper.

Fördelningen mellan dessa olika tillgångsslag är det som allra mest kommer att styra den framtida risken och avkastningen på ditt sparande. Analyser visar att fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper styr 90 till 95 procent av risken och möjligheten till avkastning***. Det betyder inte att val av enskilda aktier eller fonder är oviktigt. Det har också betydelse. Men i relation till tillgångsval är val av enskilda fonder och aktier inte lika viktigt.

Det risk speglar, är hur mycket värdet av en placering varierar över tid, det vill säga hur volatil den är. Med högre risk ökar möjligheten till högre avkastning, men också risken för att värdet kan minska. Risk omfattar dels risken att värdet på sparkapitalet minskar, men också hur mycket det kan minska. Generellt kan sägas att ju mer aktier du har i ditt innehav, desto högre risk, och ju mer räntebärande värdepapper, desto lägre risk.*** Sen har förstås olika aktier också olika risk. Lite förenklat kan sägas att ju mer nischad en aktie eller aktiefond är och ju känsligare den är för yttre faktorer, desto högre risk.

Risk bör också ses i relation till vilken sparhorisont du har. Det är svårt att förutspå om börsen går upp från en dag till en annan, men sannolikheten att börsen står lägre om till exempel fem eller tio år är låg. Ju längre sparhorisont du har, desto högre risk kan du alltså ta. Är du ung och sparar till pensionen kan du alltså ta mer risk i ditt sparande. Börjar det däremot närma sig tidpunkten när du vill ta ut dina sparpengar bör du minska risken i dina placeringar.

Se över ditt sparande kontinuerligt

Givet att värdet på din sparportfölj kommer att variera över tid, i och med att de enskilda tillgångsslagen kommer utvecklas olika i värde över tid, behöver du justera och vikta om dina tillgångar under sparresans gång, så att de överensstämmer med den riskvilja du önskar. Ett bra riktmärke är att göra en sådan besiktning av din portfölj en till två gånger per år.

Andra faktorer som påverkar avkastningen är självklart också avgifternas storlek, inte minst vid långa placeringshorisonter, samt förstås hur länge du sparar och hur mycket. Ju tidigare du börjar spara, desto mindre belopp behöver du spara.

Intresserad av aktier och fonder? Få dagliga tips och analyser på Aktiellt

*Observera att investering i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

**Data insamlad av Swedbank från Nasdaq.

*** Se rapporten: Så får du pengar att växa: https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE41518757

Spartips

  • Bestäm hur mycket risk du är villig att ta. Är du mindre riskbenägen bör du överväga att ha en större andel räntebärande värdepapper och mindre andel aktier. Är du beredd att ta högre risk kan du öka andelen aktier.
  • Anpassa risken efter sparhorisont. Ju längre sparhorisont, desto mer risk kan du vanligen ta.
  • Om du ska spara direkt i aktier, bör du ha kunskap och intresse. Och även här handlar det om att sprida dina risker, det vill säga placera i olika aktier, till exempel i olika branscher och olika länder/områden.
  • Besiktiga regelbundet din portfölj så att den anpassas till den riskvilja du valt och till din sparhorisont.
  • Det kan vara klokt att dela upp ditt sparande. Om du till exempel sparar i fonder kan du fördela sparandet mellan bredare och mer nischade med högre risk som exempelvis fokuserar på en bransch eller tillväxtmarknad.