Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Svag svensk krona - så påverkar det din ekonomi

Mid adult businessman standing in office

Den svenska kronan har försvagats kraftigt. Omvärldsoro med turbulens på både börs och räntemarknaderna är en förklaring. Våra experter benar ut hur det påverkar konsumtion, lån och placeringar.

 

Den som varit utomlands nyligen har fått känna av att den svenska kronan är lågt värderad, framförallt i jämförelse mot dollarn men även mot euron. Andreas Wallström, prognoschef på Swedbanks avdelning för makroanalys, förklarar den svaga kronan.

– En global oro kring fortsatt hög inflation och stigande räntor, samt dess följder på konjunktur, tynger den svenska kronan, förklarar Andreas Wallström. I oroliga tider tenderar investerare att fly små ekonomier, vilket också pressat andra mindre valutor såsom den norska kronan.

Försvagningen av kronan handlar också om ränteutvecklingen i Sverige och omvärlden, inte minst USA.

– Även om Riksbanken har höjt sin styrränta mycket på sistone så ligger man ändå efter den amerikanska ränteutvecklingen. En relativt låg ränta i Sverige gör att utländska investerare kanske hellre väljer USA för sina placeringar i räntepapper.

Hur ska man då tänka kring en svag krona, både vad gäller konsumtion, lån och placeringar?
Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, benar ut.

– Många svenskar som rest utomlands i sommar har förstås känt av den svaga kronan. En stor del av det vi konsumerar i Sverige importeras också och mycket kommer från Europa och USA. När euron och dollarn stärks mot den svenska kronan leder det till högre priser i Sverige, säger Arturo Arques.

Det motsatta gäller förstås för de svenska exportföretagen, där en svag krona gör deras produkter billigare för omvärlden att köpa, vilket underlättar exportföretagens försäljning.
Vad gäller lån har de allra flesta svenskar sina lån i Sverige, och då påverkar inte den svaga kronan, fortsätter Arturo Arques.

– Om du tagit lån utomlands, till exempel för ett hus i Spanien, och säljer huset för att flytta hem, ska du förhoppningsvis inte påverkas så mycket så länge priset på bostaden inte sjunkit. Lånet har förvisso blivit dyrare i svenska kronor men det har även bostaden blivit. En bra regel är att sträva efter att ha lånen i samma valuta som tillgången. Ett lån i euro eller dollar för att finansiera ett husköp i Sverige hade varit värre.

Placeringar utomland påverkas självfallet också.

– Har man investerat i utländska aktier, noterade i till exempel dollar, så har man en valutaexponering. Hittills har den svaga kronan gynnat svenska sparare som kunnat ta del av en börsuppgång och en starkare dollar, men om man tror att kronan kommer att stärkas framöver, då ska man vara försiktig med en utlandsinvestering som inte är valutasäkrad.

Andreas Wallström menar att det i dagsläget inte finns mycket som talar för att kronan ska stärkas framöver och Swedbanks prognos är att kronan förblir svag.

– Vi räknar med att oron kring den global ekonomi kommer att bestå en tid framöver, vilket talar för en fortsatt svag krona i närtid. Först någon gång under nästa år, när inflationen väntas falla tillbaka och ränteuppgången stannar av, kan den globala riskaptiten och kronan komma tillbaka, säger Andreas Wallström.