Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Hållbart sparande för klimatet

Investeringar i klimatsmart teknologi lockar allt fler som vill låta sina pengar växa i fonder med hållbarhetsprofil. Framtidens vinnare är företag som aktivt bidrar till ett bättre samhälle, menar chefen för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur.

Två av tre kan tänka sig att spara i fonder som aktivt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det visar en ny undersökning gjort av Sifo, på uppdrag av Swedbank.* Och de som är positiva vill framför allt placera sina pengar i fonder som fokuserar på klimatpåverkan och teknologier för klimatomställning.

Det är en ny trend vi ser inom hållbart sparande, menar Liza Jonson, vd för Swedbank Robur:

– Hittills har hållbart sparande många gånger handlat om att välja bort sådant som kan påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle negativt. Nu ser vi ett ökat intresse för att också investera i företag som aktivt bidrar till att göra samhället bättre; man vill spara i bolag som har strategier för att möta de utmaningar som ligger framför oss.

Global Impact - en fond som investerar enligt FN:s globala hållbarhetsmål

Hållbara fonder*

Intresset för hållbart sparande är ungefär jämnt fördelat mellan män och kvinnor, men kvinnor har en mer optimistisk inställning till fonder med hållbarhetsprofil.

För att kunna tänka sig att investera pengarna hållbart ställer 23 procent kravet att avkastningen måste vara minst lika bra som i andra fonder. Men det finns mycket som talar för att många inte baserar sina investeringsbeslut på fakta, utan låter sig påverkas av seglivade myter kring hållbara fonder.

– Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, men tyvärr finns det fortfarande allt för många som tror att det finns en motsättning, menar Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur.

Enligt Swedbanks undersökning är det i dag bara sex procent som ser hållbara fonder som en möjlighet till högre avkastning, men det kan vara just dessa som tar hem vinsterna i framtiden:

– Företag som tar samhällsutmaningarna på allvar skapar långsiktigt värde och är morgondagens finansiella vinnare, resonerar Eva Axelsson.

Fotnot

*Undersökningen gjordes under mars 2018, 3 015 personer deltog.

** Med hållbara fonder avses Swedbank Robur fonder som placerar i bolag med ett bra och relevant hållbarhetsarbete, utifrån särskilt uppsatta kriterier. De företag som ingår i fonderna uppfyller extra hårda krav på att följa riktlinjer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik. Hållbarhetsarbetet i fonderna kan variera beroende på fondtyp, placeringsinriktning, marknad och bransch.

Värt att tänka på är att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på https://www.swedbankrobur.se/fonder/.