Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Grönt sparande växer

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

Den gröna sektorn är i stark tillväxt. Nu finns det flera fonder som gör det enkelt att kombinera hållbart sparande och möjlig framtida avkastning.
– Vi satsar på bolag som aktivt bidrar till att göra världen bättre, säger Eva Axelsson på Swedbank.

Det hållbara sparandet håller på att förändras.

Tidigare har det mest handlat om att välja bort branscher och företag som påverkar världen negativt. Vapen, alkohol, tobak. Företag som inte respekterar mänskliga rättigheter eller förstör miljön.

Men nu sker ett skifte som på sikt kommer löna sig på flera sätt.

– Vi går mot att satsa på bolag som också aktivt bidrar till att göra världen bättre, bolag vars produkter eller tjänster är en del av den omställning vi behöver göra för att skapa en bättre framtid för våra barn och barnbarn, säger Eva Axelsson, hållbarhetschef på Swedbank Robur.

I takt med att den gröna sektorn växer – och allt mer kapital pumpas in i utvecklingen av hållbara produkter och tjänster – ökar också möjligheterna och potentialen för spararna.

Att investera i hållbara fonder* är inte bara en vinst för planeten – utan kan även innebära en lönsam investering för den egna plånboken.

– Som sparare kan du ta del av avkastningen som kan uppstå när marknaden hittar lösningar som gör världen bättre. Jag är övertygad om att hållbarhet och långsiktig avkastning går hand i hand, säger Eva Axelsson.

Och det finns goda anledningar att tro på grön tillväxt.

För att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – mål som bland annat syftar till att minska extrem fattigdom och lösa klimatkrisen – kommer det behövas stora investeringar i de företag som tar samhällsutmaningarna på allvar.

– Många anser att det kommer att löna sig för företag att vara hållbara. Att de utöver att skapa lösningar på de globala utmaningarna också har potential att skapa långsiktigt värde.

Swedbank har en lång tradition av att erbjuda hållbara investeringsalternativ till sina kunder. Tydlighet och transparens är två ledord.

– Hållbarhet är komplext och svårt att sätta sig in i ur ett spararperspektiv. Vi i branschen behöver därför bli ännu bättre på att informera spararna enkelt och tydligt om vårt hållbarhetsarbete i varje fond, säger Eva Axelsson.

Swedbank Robur Global Impact investerar helt utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Konkret innebär det att alla bolag i fonden ska uppfylla ett eller flera av de globala målen. Kraven är högt ställda.

– Det kan handla om allt från vaccineringsprogram och att förbättra bevattningen i olika länder till att utveckla teknik som minskar koldioxidutsläpp. Vi investerar i bolag som vi tror på ur ett finansiellt perspektiv. Tillsammans blir vi och spararna en del av bolagens utveckling, säger Eva Axelsson som understryker att hållbart sparande handlar om långsiktighet – vill man spara snabbt ska man välja andra alternativ.

– Att spara hållbart påminner om pensionssparande, en kombination av långsiktighet och trygghet. En typ av sparande många redan har.

Maten du äter. Bilen du kör. Elen du värmer upp huset eller lägenheten med. De flesta av oss har idag ett hållbarhetstänk i det mesta vi gör och konsumerar.

Genom att göra aktiva val när du sparar kan du göra skillnad.

– Många är medvetna i sina konsumtionsmönster. Men vi kanske inte tänker så mycket på vilka möjligheter vi har i det egna sparandet. Att vi kan rikta vårt kapital och bidra till lösningar och samtidigt få möjlighet till bra avkastning tillbaka, säger Eva Axelsson.

– Jag är övertygad om att hållbarhet och långsiktig avkastning går hand i hand, säger Eva Axelsson på Swedbank Robur.

Fotnot

* Med hållbara fonder avses Swedbank Robur fonder som placerar i bolag med ett bra och relevant hållbarhetsarbete, utifrån särskilt uppsatta kriterier. De företag som ingår i fonderna uppfyller extra hårda krav på att följa riktlinjer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik. Hållbarhetsarbetet i fonderna kan variera beroende på fondtyp, placeringsinriktning, marknad och bransch.

Värt att tänka på är att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på https://www.swedbankrobur.se/fonder/.