Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Börsturbulens i spåren av handelskonflikt

Gräddtårta med jprdgubbar och blåbär står på ett bord

Det senaste året har varit turbulent på marknaderna. I fokus står handelskonflikten mellan USA och Kina. Våra experter benar ut hur man ska tänka kring både lån och placeringar vid börsoro.

 

Sedan slutet av 2018 har marknaden slagit fram och tillbaka, utan att kunna bestämma sig för någon mer långsiktig trend. Den pågående handelsdispyten mellan USA och Kina är det som står i fokus, och så sent som i början av augusti överraskade Donald Trump med att avisera en 10-procentig höjning av handelstullar på kinesiska varor motsvarande 300 miljarder dollar.

Till skillnad från tidigare har Kina svarat snabbt på utspelet och den kinesiska valutan har försvagats rejält mot den amerikanska dollarn. Det har även spekulerats i att den kinesiska centralbanken har börjat devalvera sin valuta i ett led att kompensera för de höjda tullarna.

Den upptrappade konflikten har fått marknadsaktörer att ytterligare dra åt sig öronen.

”Vi har haft ett år av stor oförutsägbarhet om framtiden, och senaste tidens utspel har gjort att en mycket komplicerad omvärldsbild har blivit ännu mer komplicerad”, förklarar Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank.

”Med så hög oförutsägbarhet om framtiden är det naturligt att vi får tvära kast i marknaden och att investerare flyr risk”, fortsätter Isakson och pekar på att Kina har devalverat sin valuta tidigare, bland annat 2015, och att globala börser då föll med omkring 10 procent under en kort period.

Men inte bara handelskonflikten påverkar marknaderna. Den globala konjunkturen pekar också mot lägre tillväxt, och nyligen gjorde den amerikanska centralbanken, Fed, en totalomvändning och sänkte räntan. Ett möjligt scenario med ett avtalslöst Brexit påverkar också, även om investerare och analytiker redan tagit höjd för mycket av den oron, enligt Isakson.

Hur ska man då tänka kring lån och placeringar vid orostider på börsen? Arturo Arques, privatekonom på Swedbank benar ut.

”Småsparare bör fokusera sparandet på två saker: Det ena är vilken risk man är villig att ta och det andra hur lång sparhorisont man har. Har man en lång sparhorisont, minst fem år och gärna längre, är aktier eller aktiefonder att bra alternativ – så har det i alla fall sett ut historiskt. Har man en kort sparhorisont, t.ex. kortare än ett år, finns egentligen bara ett alternativ, och det är sparkonto.”

Så även om vi lever i en lågräntemiljö, med låg eller ingen ränta på sparkonton, är det den egna sparhorisonten och riskviljan som är avgörande för hur stor andel sparkapital man ska ha i aktiesparande och räntesparande.

”En bra regel när du ska investera på börsen är att vara långsiktig,” säger Arturo Arques.

Hur ska man som bolånetagare då tänka kring det låga ränteläget?
”När räntan är låg och förväntas fortsätta vara låg, behöver man inte springa benen av sig för att binda räntan”, säger Arturo Arques.

Och om man ska binda räntan eller inte beror igen på den egna riskviljan och vilka marginaler man har i sin boendeekonomi.

”Har du goda marginaler i hushållsekonomin, ligg kvar med rörlig ränta men passa på att amortera”, säger Arturo Arques.

Mattias Isakson menar att det finns möjlighet för en hygglig global ekonomisk utveckling framöver, inte minst med understöd av centralbanker och stimulanser i Kina, och förhoppningsvis rör sig handelssamtalen framåt under den närmaste tiden.

”Ur det korta perspektivet kan nya centralbanksstimulanser ge stöd till aktieuppgångar”, menar Mattias Isakson. ”Det blir allt tydligare att räntorna kommer förbli mycket låga under en lång tid framåt.”