Det mest jämställda är så klart att dela lika på ansvaret, det vill säga man delar lika på föräldraledighet, VAB-dagar och eventuellt deltidsarbete under åren barnen är små. Men varje hushåll behöver göra den uppdelning som passar dem och deras ekonomi bäst. Oavsett hur man delar upp det måste man se till hur det påverkar såväl hushållets som individens ekonomi, både här och nu men även på sikt. 

Privatekonomin här och nu

Föräldrapenning

Den som är föräldraledig får knappt 80 procent av sin lön i föräldrapenning, om man tar ut sju dagar per vecka. Det gäller på lön upp till max 43 750 kronor per månad, vilket då ger 1 116 kronor per dag i föräldrapenning. Högre än så kan ersättningen inte bli. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan du dessutom få föräldralön, det innebär ytterligare tio procent.