Flygskam, konsumtionsskam, transportskam, matskam. Att hitta områden där vi behöver hushålla mer hållbart med jordens ändliga resurser är inte svårt. Men betyder en omställning till ett mer hållbart samhälle att det inte går att ha ekonomisk tillväxt?

Andreas Wallström, tillförordnad chefekonom på Swedbank, menar att debatten om kostnaderna för omställning till ett hållbart samhälle har svängt mycket under de senaste åren.

-För några år sen talade vi nationalekonomer mycket om alla kostnader som var förknippade med att ställa om till ett mer hållbart resursutnyttjande. I takt med att vi ser mer och mer konsekvenser av klimatförändringarna och kostnaderna från ett mer extremt väder, har den debatten skiftat till att mer fokusera på vilka kostnader som skulle bli realitet om vi inte ställer om till ett mer hållbart samhälle, säger Andreas Wallström.

För kostnaderna från klimatförändringarna är stora och sträcker sig hela vägen från ökade flyktingströmmar från områden där det inte längre går att bo på grund av torka eller höjda vattennivåer eller, social oro som uppkommer med de nya förhållandena, till att hela näringar, som jordbruket, behöver ställa om sin produktion. Därtill kommer ökade kostnader för företag att klara av en omställning till mer extrema produktionsvillkor, att kanske både kunna klara av produktion under varmare temperaturer, strängare kyla, mer extrem torka och intensiva regnperioder.

Samtidigt som klimatförändringen bär med sig stora negativa effekter kommer klimatomställningen i sig även gynna ekonomin. Därför är den sammantagna effekten på tillväxt inte given. Ett exempel är konsumtionen, där mer klimatvänligt beteende inte nödvändigtvis kommer att innebära lägre tillväxt.

-När vi tänker på konsumtion tänker vi ofta på prylar men den största posten i hushållens konsumtion är faktiskt boende, säger Andreas Wallström.

Även om vi kanske kommer att köpa mindre av nya kläder och plastsaker framåt, eller göra färre weekendresor med flyg, betyder det inte att vår konsumtion kommer att stanna av.

-Men konsumtionen kommer att se annorlunda ut. Vi köper mer tjänster idag än vad vi gjorde tidigare. Allt från städhjälp, till hjälp med läxor, matlagning och egenvård. Och snarare än att flyga iväg långt bort på shoppingresor, kanske vi snarare tar tåget till mer närbelägna platser för naturupplevelser.
Dessutom kommer en mer cirkulär ekonomi, där nya produkter till hög grad produceras från återvunnet material, kunna stödja en mer hållbar konsumtion, och möjligen i sig bidra till tillväxt genom minskade kostnader och ökad resurseffektivitet.

För att kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle behövs dessutom stora investeringar, som i sig påverkar BNP positivt.

-Det handlar om stora infrastrukturinvesteringar för såväl trafiklösningar som energi- och materialframställning. Detta kommer att vara positivt för stora delar av industrisektorn. Självklart tillkommer också investeringar inom forskning och utveckling, även om det är mindre summor i sammanhanget, säger Andreas Wallström.

Därtill kommer den globala omställningen kunna gynna miljörelaterad export från länder som ligger i framkant med teknologisk utveckling och hållbara investeringar, en positiv sidoeffekt av ett aktivt klimatarbete.

Så någon entydig koppling mellan omställningen till ett mer hållbart samhälle och ekonomisk icke-tillväxt finns inte.

-Men tillväxten kommer komma från andra områden än den gör idag, säger Andreas Wallström.