Att få barn innebär en del nya kostnader. Som exempelvis utrustning, blöjor med mera. Men allt behöver inte vara nytt. Man kan exempelvis spara mycket pengar genom att köpa en begagnad barnvagn eller låna en sittstol av kompisar.

Men inte bara kostnaderna förändras med ett nytt barn, utan framförallt påverkas ekonomin genom att inkomsten minskar när man är föräldraledig. Om möjligt, är det därför bra att förbereda för den nya situationen redan innan barnet kommer, och kanske spara lite extra.

- Försök att sätta undan pengar till exempelvis barnvagn, bilbarnstol och annat som ni kommer behöva till er bebis, innan barnet föds. Prata också igenom hur ni ska göra med föräldraledighet och försök dela den lika inom paret, det ger bäst förutsättningar till en jämställd privatekonomi, säger Madelén Falkenhäll, ekonom.

Håll koll på föräldrapenningen

Föräldrapenningen baseras på den så kallade sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) som i sin tur grundas på individens lön. Lite förenklat kan man säga att föräldrapenningen är knappt 80 procent upp till ett inkomsttak på 476 000 kronor per år, motsvarande knappt 40 000 kronor per månad. Har man en lön under inkomsttaket får man knappt 80 procent av sin lön, har man en lön motsvarande inkomsttaket eller högre blir föräldrapenningen 80 procent av inkomsttaket.

- Föräldrapenningen kan högst bli 1 012 kronor per dag, vilket innebär drygt 30 000 kronor per månad om man tar ut den till 100 procent. Många arbetsgivare betalar föräldralön, som är en ersättning utöver föräldrapenningen under föräldraledigheten. Kolla vad som gäller på ditt arbete, råder Madelén Falkenhäll.

Deltidsarbete påverkar även pensionen

Förutom att eventuellt påverka föräldrapenningen innebär deltidsarbete också en lägre avsättning till pensionen.

- En kortare period av deltidsarbete påverkar inte pensionen så mycket. Och under barnets fyra första år får den förälder som tjänar minst pensionsrätt för barnår, det vill säga extrapengar till sin pension. Men blir man kvar i en längre period av deltidsarbete kommer pensionen påverkas, säger Madelén Falkenhäll.

Pensionen grundas på den lön man har under hela arbetslivet. Det innebär att en längre period med lägre lön kommer att ge en lägre pension. Utöver det kan en lägre lön också innebära att det blir svårare att spara till sin pension men även till annat.

- Om den ena föräldern tar ett större ansvar för hem och barn genom att arbeta deltid under några år bör den förälder som arbetar heltid och sannolikt har en högre inkomst kompensera den andra. Det kan man göra genom ett extra sparande i den andras namn, som enskild egendom, eller genom att överföra pensionsrätter för premiepension, säger Madelén Falkenhäll.

Som gifta eller registrerade partners kan man överföra pensionsrätter för premiepension till varandra. Det innebär att den ena överför de pengar som skulle satts av till sin premiepension till make, maka eller registrerade partner. Om den som överför pensionsrätter har en lön på 30 000 kronor per månad och överför sin premiepension under femton års tid kommer den andras pension öka med en knapp tusenlapp varje månad.