Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Så mycket kostar det att ha barn

En pappa och två barn med våtdräkter busar på stranden

Blöjor, vagn, mat, kläder och fritidsaktiviteter. Barn gör dig rik på kärlek och upplevelser, men de innebär också utgifter – omkring 1,8 miljoner kronor per barn fram till 19-årsdagen. Barn- och studiebidraget täcker en knapp femtedel men det finns andra sätt att få pengarna att räcka till. Här är ekonomens bästa tips.

Vad kostar barn - 0 år

Störst påverkan på hushållets ekonomi har barnet det första året främst till följd av inkomstbortfall vid föräldraledighet. 

Vad kostar barn - 10 år

Bidraget täcker endast 28 % av de nödvändigaste utgifterna för en tioåring, jämfört med 40 % 2018. 

Vad kostar barn - 18 år

Ju äldre barnen blir, desto större blir kostnaden för fritidsaktiviteter. För de äldsta tonåringarna är månadspengen en stor utgift. 

De flesta som är föräldrar eller väntar barn är nog medvetna om att barn kostar pengar, men många vet kanske inte hur mycket uppväxten kostar totalt. Faktum är att ett barn kostar omkring 1,8 miljoner kronor från födseln till den dagen de fyller 19 år, enligt beräkningar över det mest nödvändiga, gjorda av Swedbank och sparbankerna. Drar man av barn- och studiebidraget blir kostnaden 1,5 miljoner kronor fram till 19-årsdagen. I beräkningarna ingår nödvändiga kostnader som mat, kläder, fritidsintressen, månadspeng, utrustning i hemmet, kostnad för större bostad, barnomsorg och inkomstbortfall vid föräldraledighet och VAB. Behöver man skaffa en bil eller kanske byta till en större bil tillkommer kostnad för det. Semesterresor är heller inte inkluderat i beräkningen.

- Försök vara inställd på att det kostar att ha barn och var förberedd på att behöva prioritera vad ni kan lägga pengar på. Gör en budget i god tid före och testa att leva på den summan några månader för att se vad du kan dra in på och hur du kan anpassa din ekonomi innan det blir skarpt läge, säger Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom.

Bebistiden är dyrast

Störst påverkan på ekonomin har bebisar eftersom en förälder då tar ut föräldraledighet och inkomsten blir lägre. Till nyfödda behövs också saker som barnvagn och bilbarnstol som kostar mycket pengar att köpa. Det första levnadsåret är kostnaden för att ha barn omkring 150 000 kronor. Tar man hänsyn till barnbidraget så blir i stället nettokostnaden runt 130 000 kronor. Barnomsorg är en stor utgift för de yngre barnen, med åldern ökar kostnaderna för mat, kläder, fritidsintressen och vecko- eller månadspeng. En tioåring kostar 92 000 kronor och en artonåring 116 000 kronor per år. (77 000 respektive 103 000 kronor med hänsyn taget till barn/studiebidrag).

- Barnets första år känns mest i föräldrarnas plånbok. Dels är hushållets inkomst lägre till följd av föräldraledighet, samtidigt som det är många inköp av hjälpmedel och barnartiklar som behöver göras, säger Madelén Falkenhäll.

Hur kan man göra för att få ihop ekonomin om det är knapert?

När man blir fler i familjen ökar hushållets kostnader. Har man möjlighet kan det vara klokt att spara ihop lite pengar innan man skaffar barn. Man kan också försöka köpa saker som vagn och andra lite dyrare saker som behövs barnets första år redan innan barnet föds och inkomsten blir lägre. Det går också att spara pengar genom att köpa begagnat eller låna av vänner.

Att göra en budget och hålla sig till den blir ännu viktigare när ekonomin periodvis kan vara mer ansträngd. En del utgifter faller bort naturligt när man bildar familj, andra får man väga mot varandra.

Under småbarnsåren är det viktigt att man har koll på ekonomin både på kort och längre sikt.

- Den som har en högre lön bör betala en större del av utgifterna, då ökar förutsättningarna för båda att vara trygga med sin privatekonomi. För en jämställd ekonomi på sikt bör man också försöka dela lika på föräldraledighet, VAB och eventuellt deltidsarbete. Gör man inte det behöver den som tar det större ansvaret hemma kompenseras ekonomiskt av den andra. Det handlar inte bara om att väga upp för en lägre inkomst här och nu utan också för den framtida pensionen, säger Madelén Falkenhäll.

*Beroende på vilken sparform man valt, och hur familjesituationen ser ut, kan man behöva skriva testamente eller göra sitt barn till förmånstagare för att säkerställa att de sparade pengarna går till barnet om man som förälder skulle avlida, eller om man är omgift och sedan skiljer sig. Om man sparar i förälders namn är det också viktigt att känna till att pengarna inte är fredade om föräldern hamnar på obestånd.

FAKTA: Kostnad för barn i olika åldrar

Ålder
Exklusive barn-
och studiebidrag
Inklusive barn- och studiebidrag
0 147 000 132 000
1 84 000 69 000
2 85 000 70 000
3 80 000 65 000
4 82 000 67 000
5 84 000 69 000
6 80 000 65 000
7 90 000
75 000
8 90 000
75 000
9 90 000
75 000
10 92 000
77 000
11 88 000
73 000
12 90 000
75 000
13 91 000
76 000
14 94 000
79 000
15 103 000
88 000
16 113 000
100 000
17 114 000
101 000
18 116 000
103 000
SUMMA 1 813 000
1 240 000

Siffrorna är utifrån Swedbanks beräkningar över vad barn kostar 2023. Kostnaden inkluderar nödvändiga kostnader som mat och kläder, fritidsintressen, månadspeng, utrustning till hemmet, kostnad för större bostad, barnomsorg och föräldraledighet med mera.