– Allt beror på i vilket syfte du köper skogen. Ska du hitta en bra skog på distans bör du skaffa en partner som kan den lokala marknaden. Vi finns från norr till söder och är gärna bollplank till skogsspekulanter vad gäller lokal fastighetsmarknad och vi kan även tipsa om personer med hög skogskompetens lokalt, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk på Swedbank.

Tips till skogsköpare

  • Bestäm syftet med köpet. Vad du vill ha skogen till?
  • Läs skogsbruksplanen. Är skogen löpande skött, hur ser åldersfördelningen ut?
  • Missa inte boniteten. Boniteten beskriver markens produktionsförmåga – den anges som ett tal, vanligen mellan 2 och 12, där 1 betyder att tillväxten i princip är obefintlig. Boniteten ska finnas med i alla skogsbruksplaner och prospekt.
  • Ta hjälp av skogskunniga för en bedömning på plats.
  • Bedöm tillgängligheten. Saknas skogsvägar eller är marken kuperad?
  • Tänk till på finansiering, räkna, analysera och ta kontakt med banken i tid.
  • Tänk framåt, skogsbruk är långsiktigt.
  • Försök att förutse det oväntade. Vilka anspråk kan kommuner och andra myndigheter tänkas ha på fastigheten i framtiden, för bostadsbyggande, vägar och annan infrastruktur?