En lågkonjunktur kännetecknas av en nedåtgående spiral, som snurrar kring minskad konsumtion, krympande företagsvinster, växande arbetslöshet och sjunkande skatteintäkter. Den slår olika hårt mot olika branscher och företag, men de flesta känner av en konjunktursvacka.

– I det här läget behöver du som driver företag skaffa dig en bild av vad konjunkturnedgången kommer betyda för din verksamhet, på kort och längre sikt. Gör en framåtriktad kalkyl, så att du får en uppfattning om vartåt det lutar, säger Joakim Stenman företagsrådgivare på Swedbank.

Om prognosen är svag är det ett antal frågor du bör ställa dig, menar han:

  1. Hur länge ska jag hålla på, om företaget inte är lönsamt?
  2. Om jag inte kan ta ut en rimlig lön, vad kommer det betyda för min privatekonomi i dag, och för min framtida pension.
  3. Kan jag hitta alternativa inkomster och fortsätta verksamheten på deltid?
  4. Kan jag vidareutbilda mig och få fler eller andra ben att stå på?

 

Laglig skyldighet att agera

– Om du ser en negativ utveckling i verksamheten är det viktigt att du är medveten om att det finns gränser du kan passera när du, enligt lag, är skyldig att vidta vissa åtgärder, säger han.

Det gäller till exempel om bolagets egna kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Då är styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning. Lagen föreskriver också att de som är ansvariga för ett bolag ska agera om det finns tecken på att bolaget har, och kommer fortsätta ha, allvarliga ekonomiska problem.

– I praktiken betyder det att ett företag som inte kan betala sina räkningar ska försättas i konkurs, om problemet inte är tillfälligt. Om verksamheten går dåligt ska du prata igenom de här frågorna med din bank, revisor eller andra kunniga personer i god tid, säger han.

Var går gränsen mellan din och företagets ekonomi?

Det är också viktigt att du är medveten om på vilka sätt din privata ekonomi hänger ihop med företagets.

– Vilka de kopplingarna är beror dels på vilken bolagsform du har, men givetvis också på vilka säkerheter och andra åtaganden som finns mellan företaget och dig personligen, säger han.

Gå med i en a-kassa

Ett sätt att trygga den privata ekonomin är att gå med i en a-kassa för företagare.

– För att du ska få ersättning från a-kassan som företagare måste du, i princip, pausa din verksamhet helt eller lägga ner den. Du ska också anmäla dig till arbetsförmedlingen, säger Joakim Stenman.

Tappar du din försörjning kan du ha rätt till så kallad grundersättning från staten, som är på högst 11 200 kronor per månad. Som medlem i en a-kassa kan du få upp till 26 400 kronor per månad, beroende på hur länge du har varit medlem och på din taxerade inkomst.

Det finns 24 a-kassor i Sverige, med sammanlagt 3,9 miljoner medlemmar. Tio av dem är öppna för företagare. Det kostar någonstans mellan 100 och 160 kronor i månaden att vara med i en a-kassa, beroende på vilken du väljer. Oavsett var du är medlem är villkoren för utbetalningarna desamma.

Läs mer om Sveriges a-kassor