”Det är som att ta mattallriken varje dag och hela tiden kasta ut hälften i soporna”, säger David Frykerås, när han berättar om energispillet från den konventionella värmeindustrin.

”Sextiofem procent av energin försvinner som värme. Det är vansinnigt när det istället kan användas till att alstra elenergi.”

En lösning – kom han på – skulle vara att framställa ångturbiner på ett billigare sätt och omvandla överskottsvärmen från industriella processer till elektrisk energi. Som gammal flygplanstekniker var han väl bevandrad med gasturbiner och började fundera.

”Det är inte jättelätt att utveckla ångturbiner, men 2013 hade jag en idé”, berättar han.

Då sökte han partners, och när han funnit Joakim Wren och Elin Ledskog, drog de igång Againity som idag har 13 anställda och lika många inhyrda underleverantörer.

Genom att använda en egenutvecklad turbin, som är betydligt billigare att tillverka än en konventionell ångturbin, i kombination med ett miljövänligt köldämne som kokar vid 15 grader, jämfört med vattnets 100 grader, kan de ta vara på spillvärme ner till 80 grader. Värmen från många värmeverk och industrier ligger högre än så.

”Så fort det finns en temperaturskillnad på 30 grader eller mer, med en lägsta temperatur på 80 grader så passar vår maskin”, säger David Frykerås och förklarar processen som att:

”In kommer varmvatten, ut kommer el och varmvatten som är 30 till 100 grader lägre. Vattnet som kommer ut går in i fjärrvärmenäten och elen används lokalt på anläggningen, och om det blir el över går det in i det allmänna elnätet.”

På ett år har en mellanstor anläggning med deras system tjänat in motsvarande 2000 ton koldioxid och man har tjänat in kostnaden för anläggningen på tre till tio år. Utöver att användaren sänker sin elräkning gör man också en insats för ett mer hållbart energisystem.

”En maskin försörjer ungefär 100 hushåll med grön el på ett år”, berättar David Frykerås.

I Sverige har debatten om förnybar energi kommit att fokusera på sol och vind, men David Frykerås menar att det finns stor potential utanför det.

”Det behövs även planerbar energi när solen inte skiner eller vinden inte blåser, och det är där vi kommer in”, säger han.

Elbrist ger stor potential för Againitys turbin

”I Sverige har vi 500 värmeverk. I bara 100 av dem används möjligheten att både göra el och varmvatten till fjärrvärmekunder. Samtidigt har vi elbrist på massa ställen i landet, så det finns en stor potential. El är en väldigt populär produkt med många användningsområden”, förklarar han.

Idag är det framförallt värmeverk som är deras kunder – och där vill de utöka till fler än de 19 anläggningar som de sålt idag. De tittar även på avfallsförbränning och hur man skulle kunna konvertera det till värme och el.

”Ju mer kolkraft vi kan trycka undan desto bättre. Jag vill lämna ett jordklot som går att leva på till mina barn”, säger David Frykerås och menar att hållbarhetstänket genomsyrar allt i företaget, från att de anställda cyklar till jobbet, till att de byggt sin verkstad på nästan bara begagnade maskiner och verktyg.

Och de ser också ett stort intresse att jobba hos dem.

”Man vill jobba med miljön och inte mot den. De flesta som jobbar här har det som jobb och livsstil.”

Att övertyga kunderna om förändring tar dock tid, menar han.

”Omställning tar tid, det får man vara beredd på. Men det finns en otrolig potential till förbättring och det är det som är så kul.”

”Det här är ett utmärkt exempel på hur kreativt entreprenörskap kan åstadkomma ett hållbart och framgångsrikt företag. Att man ser möjligheten till att utveckla en befintlig produkt och samtidigt bidra till en mer hållbar miljö,” kommenterar Frida Svensson Söderlind, ansvarig för Growth & Startup på Swedbank.