Vilka tjänster erbjuder banker till företag som behöver finansiera sina investeringar?


Banken erbjuder olika lån beroende på behovet hos just ditt företag. Bland annat finns det möjlighet att ansöka om ett investeringslån för att till exempel finansiera köp eller om- och tillbyggnad av fastigheter, inköp av varor, maskiner och inventarier. Nedan förklaras fler finansieringsalternativ. 

Fakturabelåning, factoring, avbetalning och leasing
Fakturabelåning, eller factoring är enkelt och kostnadseffektivt och innebär att du säljer eller belånar företagets fakturor till banken.

Avbetalning kan användas vid finansiering av de flesta typer av objekt, till exempel maskiner och fordon. Det ger ditt företag möjlighet till ett högt säkerhetsutnyttjande. Vid avbetalning ägs objektet av ditt företag, men fungerar som bankens säkerhet för avbetalningsaffären.

Leasing kan användas vid finansiering av alla objekt som har ett värde på andrahandsmarknaden, såsom maskiner och fordon. Finansieringen kan göras till objektets fulla värde.

Kontokredit
Om ett företag har ojämnt inflöde av pengar till sitt konto kan en kontokredit vara ett bra finansieringsalternativ. Krediten kopplas till företagets bankkonto och kan nyttjas när det inte finns pengar på kontot. Kontokrediten har en fast högsta beloppsgräns som kan användas och företaget betalar bara ränta på beloppet under tiden som kontokrediten nyttjas, samt en årlig avgift.

Krediten regleras automatiskt när det kommer in pengar på kontot vilket betyder att det inte behövs någon amortering.

En god idé är att kontakta banken för att se vilken typ av finansiering som passar ditt företag bäst.

Vilka företag kan få finansiering hos banken?

Varje låneansökan bedöms individuellt beroende på komplexitet. Generellt kan man säga att en bank oftast tittar på de senaste årsboksluten samt hur budgeten och kassaflödet ser ut framåt.

Vi tittar även på vilken bransch man är verksam inom och hur det påverkar företaget.

Vilka säkerheter banken kan ta för lånet och hur ägarnas ekonomiska möjlighet att hjälpa till om det skulle gå dåligt för företaget ser ut, är också några av de faktorer som banker tittar på.

Andra sätt att finansiera företaget

Utöver banken finns det flera olika finansieringsalternativ för ditt företag, beroende på vilka behov ni har, till exempel kan man ansöka om lån och riskkapital hos Almi, och hos Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, kan ni söka finansiering till innovationsprojekt.

Under vissa förutsättningar kan man även få ett aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen när man ska starta ett företag. Dessutom finns det så klart olika riskkapitalföretag och affärsänglar som går in och finansierar företag.

Finansiera med crowdfunding

Crowdfundning är också ett alternativ som har blivit vanligare de senaste åren. Istället för att en eller ett fåtal investerare går in med en stor summa pengar, så är det här en större grupp individer med mindre summor som hjälper till att finansiera företaget. Oftast sker detta via crowdfunding-plattformar.

Är riskkapital rätt för mitt företag?

Om du tar in riskkapital i företaget är det viktigt att du förstår betydelsen av det.

Kontakta gärna banken för att se vad som händer med ditt företag om du tar in riskkapital och hur det påverkar din verksamhet både kapitalmässigt och sett till ägarstrukturen.

Artikeln bygger på en intervju som är publicerad på driva-eget.se