Utgångspunkten för ett bra kassaflöde i företaget är att få in pengarna snabbt, behåll dem länge och vara noga med hur de används.

Se till att få in pengarna snabbt

 • Fakturera direkt. Skicka fakturan så fort du har avslutat ett jobb eller skickat en vara. Kanske är det läge att fundera över att delfakturera eller argumentera för ett förskott?
 • Se över dina betalningsvillkor. En bra tumregel kan vara tio dagars betalning på utfört arbete, framförallt mot konsumenter. Kom ihåg att informera dina kunder om betalningsvillkoren i förväg.
 • Fundera över om factoring kan vara en lösning för dig.
 • Ta betalt med kort eller swish direkt. Du kanske inte måste ta omvägen via en faktura.
 • Se till att driva på så att du verkligen får betalt av dina kunder. Ta hjälp av ett inkassoföretag om du måste.

Behåll pengarna länge 

 • Se om du kan förhandla dig till generösare betalningstider hos dina leverantörer. Finns det kanske andra leverantörer som kan ge dig bättre villkor?
 • Se över alla dina kostnader. Vad kan du avstå från att köpa? Kan du krympa eventuella lager och köpa in först när behovet uppstår i stället?
 • Håll koll på preliminärskatten. Betalar du kanske mer än du behöver?

Var noga med vad du använder pengarna till

 • Planera dina inköp och investeringar. Kontrollera att överskottet på kontot räcker både till de löpande utgifterna du har framöver och till det du vill köpa, innan du slår till. Och framför allt – investera i sådant som ger dig intäkter. Räkna på om leasing kan vara en lösning. 
 • Var sparsam med egna uttag. Som företagare kan du i vissa fall belasta företaget med kostnader som till en del är av privat karaktär. Problemet med dem är bland annat att de belastar företagets likviditet och resultat, utan att bidra till verksamheten.

Fler tips för ett bättre kassaflöde

 • Gör prognoser. I internetbanken hittar du Företagskollen. Det är verktyget som hjälper dig att få bra överblick över hur pengarna flödar genom företagets kassa. Verktyget är gratis att använda och kan hämta information från ditt företagskonto och ditt affärssystem. I tydliga grafer får du svar på vad som finns på kontot nu, hur mycket som kommer att gå ut de närmaste månaderna och om pengarna räcker till löner och skatt.
 • Jobba med rätt saker. Se till att du, så långt det är möjligt, ägnar arbetsdagen åt det du kan ta betalt för. Ha som mål att fakturera åtta timmar per dag. Därefter kan du lägga tid på att räkna på nya jobb och leta kunder.
 • Sälj saker som inte behövs. Finns det inventarier eller andra tillgångar i bolaget som inte behövs, kan du lösgöra kapital genom att sälja dem.