Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Elbil på jobbet? För- och nackdelar!

Allt fler företag väljer elbilar - inte minst på grund av utvecklingen mot mer hållbara transportlösningar. Samtidigt som hållbarhetsfrågan allt mer påverkar våra val, så kommer fler nya modeller att välja mellan. Dessutom utvecklas ständigt laddinfrastrukturen och formerna för att lagra el, vilket gör att valet av elbil bara blir bättre och bättre. Läs om för- och nackdelarna.

Drygt 27 procent av alla nyregistrerade bilar 2022 är rena elbilar och fler lär det bli. Det spår Martin Ahlquist, Senior Advisor på Swedbank AutoPlan.

– Trenden mot ökad elektrifiering har pågått under många år. Tack vare politiska beslut och en öppenhet hos kunder och bilförare har vi tagit oss förbi många av de utmaningar som fanns tidigare. I dag går många företag helt över till rena elbilar. Registreringarna 2022 visar att elbilar nu är det vanligaste valet, tätt följt av laddhybrider, säger han.

Det är många faktorer som påverkar valet av bil och drivmedel. Här är några generella tips inför valet av en ny bil till företaget:

 • Kör du inte mer än 50 km per dag och har möjlighet att ladda bilen hemma och på arbetsplatsen är laddhybrid med lång räckvidd ett bra val. Du kommer i princip bara att köra på el, samtidigt som du har möjlighet att göra längre bilresor.
 • Kör du mer än 50 km om dagen och har möjlighet att ladda hemma och på arbetet är elbil ett bra val. Den låga milkostnaden kommer att påverka bilekonomin positivt.
 • Kör du i huvudsakligen bil i kallt klimat, och har sämre möjligheter att ladda är snåla dieselbilar fortfarande ett bra val.

För- och nackdelarna med elbil

+ för elbilen

 • Elbilar är klimatvänliga, körningen ger varken upphov till direkta koldioxidutsläpp eller andra farliga utsläpp, exempelvis kolmonoxid eller kväveoxider.
 • El som drivmedel är relativt billigt men beror på aktuellt elpris och var man laddar bilen.
 • Det kostar ofta mindre att äga en elbil. Skatter och förmånsvärde är lägre, drivmedlet är billigare och behovet av service mindre. Om förmånsvärdet (skatteverket.se)
 • Inköpspriserna har sjunkit. Det kommer fler och fler bilmodeller med mindre batterier och färre elmotorer. Det betyder lägre priser.
 • Du kan få ekonomiskt stöd för att installera laddstolpar. 

- för elbil

 • Räckvidden är begränsad till mellan 20 och 60 mil per laddning. Laddningen kan ta tid. Ska du köra längre sträckor måste du planera stoppen. Det finns bra kartfunktioner och appar till din hjälp.
 • Den angivna räckvidden stämmer inte alltid med verkligheten. Temperatur och körstil spelar stor roll.
 • Det finns relativt få elbilar med dragkrok. Tunga batterier drar ner den godkända lastvikten.
 • Andelen transportbilar som drivs med el är fortfarande liten. Räckvidden och den begränsade lastvikten är ett hinder.
 • Antalet publika laddare ökar, men det är fortfarande svårt att få tillgång till laddning i bostadsrättsföreningar och hyreshus.

Skattekonsekvenser av att ladda hemma och på jobbet

Om arbetsgivaren står för elen för privata resor ska det beskattas som en drivmedelsförmån. Det gäller oavsett om du kör en förmånsbil eller en egen privat bil. Du kan räkna med samma genomsnittliga pris per kilowattimme som du skulle betalat om du laddat bilen hemma. Förmånen ska beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2.

Om du använder din förmånsbil för tjänsteresor och laddar elbilen hemma, kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning på 9,50 kronor per mil.

Skattefri bilersättning 2022

 • Egen bil: 18,50 kr/mil
 • Förmånsbil: 9,50 kr/mil för bensin, el eller etanol. 6,50 kr/mil för diesel.
 • För en laddhybridbil, som kan drivas med både el och diesel, gäller 9,50 kr/mil.

Skatteverket informerar om