– Slutavverkningen är en viktig affär. Den omfattar flera steg och kan sträcka sig över lång tid, från kontraktsskrivning till dess att plantorna är i marken. Vad som är bästa för dig beror på en mängd faktorer. Därför är ett generellt råd: ta professionell hjälp om du känner dig osäker, men se samtidigt till att lära dig mer. Ju mer du kan om skog, desto bättre blir ditt förhandlingsläge. Aktörerna på virkesmarknaden är generellt sett mycket generösa med sitt kunnande, så ta för dig, säger Anders Jansson.

Oavsett om du låter en rådgivare sköta hela upphandlingen eller om du gör jobbet själv, har Andreas Jansson ett par råd på vägen.

Skog och lantbruk - banktjänster och rådgivning över tiden

  • Håll koll på virkesmarknaden. Vart är priserna på väg? Ska jag vänta ett år eller agera snabbt? Prata gärna med oss på banken om förutsättningarna. Ju mer du lär dig om marknaden, desto bättre blir din förhandlingsposition.
  • Fokusera på det som är viktigast. Utgå från målet du har för ditt skogsägande. Är det kronor och ören som gäller? Är det viktigt att processen går snabbt?

Så säljer du timmer – en film om avverkning och ekonomi 

  • Ta in offerter från flera. Konkurrensutsätt dem du gör affärer med. För många är en långvarig relation en viktig faktor, men låt inte det bli ett hinder för en ordentlig diskussion om priserna.
  • Ta referenser på dem du skriver avtal med. Hör med grannar, bekanta och branschkollegor. Vad har de för erfarenheter? Vilka kör maskinerna? Hur snabbt och bra fixar de sönderkörda vägar? Se till att du gör affären med dem som kan lösa uppdraget på ett sätt som passar dig.

Maximera lönsamheten i din skog - artikel från En bättre framtid

  • Var delaktig. Var så aktiv du kan under hela genomförandet. Var med i skogen och ställ frågor. Ta chansen att skaffa dig kunskap och förståelse för hur jobbet går till. Då kommer det att bli ännu bättre nästa gång.
  • Följ upp och utvärdera. Mätbesked och avräkningar är ofta rätt svårbegripliga. Sätt dig ned med din virkesköpare när allt är klart och utvärdera affären. Du kommer att lära dig massor.
  • Ha roligt. Skog är en fantastisk tillgång och ju mer du kan om skogsbruk, marknaden och utvecklingen, desto roligare blir det att vara skogsägare.

Har du frågor om att äga och investera i skog? Hör av dig till någon av våra 207 specialister som finns över hela landet. Du hittar dem här.