Vårt mål med sponsring är att:

• Sponsra breda verksamheter där vi via föreningar, lag och organisationer når många människor
• Våra samarbetspartners bedriver sin barn- och ungdomsverksamhet på ett schysst sätt
• Sponsorverksamheten ska följa bankens värderingar, etik, moral och miljöarbete
• Sträva efter en balans mellan kultur och idrott
• Sponsoravtalen ska ge utrymme för aktiviteter/kundträffar
• våra samarbetspartners ska vara kunder i banken


Vi sponsrar inte:

• Enskilda individer
• Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön eller strider mot bankens grundläggande värderingar, etik och moral
• Riskfyllda verksamheter som vissa motor-, äventyrs- och kampsporter
• Engagemang där det personliga intresset går före bankens
• passiv och rutinmässig bidragsverksamhet
• Verksamheter där möjligheter till affärer är begränsade
• Större engagemang om tid och andra resurser saknas för att utnyttja projektets möjligheter