Hoppa till textinnehållet

Sponsring

Vi har en lång tradition av att sponsra det svenska föreningslivet och andra goda krafter i samhället. Vår sponsring är en central del i vårt samhällsengagemang och fokuserar främst på samarbeten med organisationer som jobbar med barn och ungdomar. 

Här kan du läsa om hur Markaryds Sparbank arbetar med sponsring, och om våra sponsorsamarbeten. Genom ett stort antal avtal samarbetar vi med stora delar av det svenska föreningslivet, både på lokal och nationell nivå.

Här kan du läsa hur Markaryds Sparbank arbetar med sponsring.
Du kan testa om just din verksamhet faller inom ramen för vår policy.
Efter genomfört test kan du skicka in din ansökan till oss.

Guide sponsring

Vi har klara mål med vår sponsring. Vi vill att vår sponsring ska präglas av hög kvalitet, affärsmässighet och nå breda grupper i samhället. Fokus ska ligga på barn och ungdom. Här följer en guide som visar vilka samarbeten vi är intresserade av och vilka vi vill undvika.

 

Vårt mål med sponsring är att:

• Sponsra breda verksamheter där vi via föreningar, lag och organisationer når många människor
• Våra samarbetspartners bedriver sin barn- och ungdomsverksamhet på ett schysst sätt
• Sponsorverksamheten ska följa bankens värderingar, etik, moral och miljöarbete
• Sträva efter en balans mellan kultur och idrott
• Sponsoravtalen ska ge utrymme för aktiviteter/kundträffar
• våra samarbetspartners ska vara kunder i banken


Vi sponsrar inte:

• Enskilda individer
• Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön eller strider mot bankens grundläggande värderingar, etik och moral
• Riskfyllda verksamheter som vissa motor-, äventyrs- och kampsporter
• Engagemang där det personliga intresset går före bankens
• passiv och rutinmässig bidragsverksamhet
• Verksamheter där möjligheter till affärer är begränsade
• Större engagemang om tid och andra resurser saknas för att utnyttja projektets möjligheter

Sponsringskontakter