I årets Lantbruksbarometer från ser vi att den upplevda lönsamheten har försämrats kraftig sedan våren 2018. Främsta orsaken är den långa perioden av torka förra året. Endast tre av tio lantbrukare anser att deras lönsamhet är god eller mycket god, en försämring med 35 procentenheter sedan våren 2018. Men man tror dock på en förbättring det närmaste året. Ta del av rapporten och se filmen där Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna samt Christine Andersson, Affärsansvarig och agronom, LRF Konsult gör en kort analys av läget.

 

Lantbruksbarometern

Pressmeddelande