I vårens mätning upplevde majoriteten av lantbrukarna att de hade en dålig lönsamhet men sedan dess har sommaren gett goda skördar i hela landet som har påverkat i positiv riktning. Mest positiva är grisköttsproducenterna medan främst växtodlarna fortfarande har utmaningar med sin lönsamhet.

Lantbruksbarometern (pdf)

Pressmeddelande (pdf)