Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID

Nya lagar att hålla koll på

Woman flipping through a sheet of paper

Nytt år betyder att nya lagar har trätt i kraft. Här hittar du några av de förändringar som kan påverka dig som är företagare.

Högre jobbskatteavdrag till de över 65 år

De som jobbar och har fyllt 65 år innan beskattningsårets början får ett högre jobbskatteavdrag från och med i år.

 

Hur mycket större jobbskatteavdraget blir beror på inkomstens storlek. Höjningen blir procentuellt sett större på lägre inkomster. Enligt regeringen kommer den här skattesänkningen i år i genomsnitt uppgå till drygt 1 900 kr/per år och kan som mest bli 6 000 kr/år.

Rätt att vara anställd till 69 år

Från och med årsskiftet har en arbetstagare rätt att få behålla sin anställning tills hen är 69 år. Tidigare gick gränsen vid 68 år. 69 år är också gränsen för när en tidsbegränsad anställning inte längre ska övergå i en tillsvidareanställning.

Gränsen för höjt grundavdrag ändras till 66 år

Ändringen innebär att du måste ha fyllt 66 år innan januari 2023 för att få ett förhöjt grundavdrag under inkomståret 2023. Tidigare gick gränsen vid 65 år.

Arbetsplatsens adress ska lämnas i arbetsgivardeklaration

För löner som betalas ut från januari 2023 ska du som arbetsgivare lämna uppgifter om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen, om den anställde bara har haft en arbetsplats under redovisningsperioden.

Reseavdraget höjs

Den 1 januari 2023 höjdes beloppen som du får dra av för arbetsresor med egen bil och förmånsbil. Gör du arbetsresor med egen bil får du dra av 25 kr/mil. För arbetsresor med förmånsbil är avdraget 12 kr/mil. Reseavdraget för förmånsbilar som drivs helt med el lämnas oförändrat på 9,5 kr/mil.

Tillfällig sänkning av drivmedelsskatten

Från årsskiftet sänktes skatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre/liter. Med momsen inräknad blir sänkningen 1 kr/liter.

 

Dessutom sänktes skatten på lågbeskattad olja med 722 kr/kubik.

Energi- och flygskatten höjs

Vid årsskiftet höjdes energiskatten på el och flygskatten med cirka 9 procent till följd av indexeringsregler.