Intresset för att äta ekologisk mat är stort och ökar hela tiden, vilket innebär att det är många lantbrukare som ställer om sin produktion.

Christina och Knut Lillienau driver ekologiskt lantbruk på Mässvik Gård i Värmland och företaget Grön Ko. Här får vi ta del av deras tankar kring varför de valde att ställa om till ekologisk produktion.

ICA, som ser ett starkt ökat kundintresse för svensk ekologisk mat, samarbetar med Grön Ko och här berättar de hur de arbetar med ekologiska producenter.

Medverkar i filmen gör även Christine Hveem och Ulf Möller från Swedbank.