Många lantbrukare brukar se sin gård som sin pensionsbesparing. Men det kan finnas många fallgropar med det. Har du tänkt igenom hur du vill ha din pension? Har du försökt se hur den framtida lönen faktiskt kommer att bli? Och har du koll på hur du kan påverka den, för det kan du göra.

Lyssna på Mattias Bandi från Swedbank Försäkring som ger sina allra bästa råd.