Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID

EU-Barometern 2015

Ett litet uppsving i de europeiska lantbrukarnas syn på lönsamheten, men en oviss framtid hotar.

Sedan hösten 2014 när lönsamheten dök har de europeiska lantbrukarnas syn på sina företags ekonomi återhämtat sig något, men de flesta har fortfarande en mycket försiktig tro på framtiden. Se diagram 1.
I de flesta länder drivs återhämtningen av en sansad framtidstro medan synen på nuvarande lönsamhet fortsatt är kritisk. Indexet är kvar på en betydligt lägre nivå än för ett år sedan.

I rapporten finns mer information om det gemensamma lönsamhetsindexet samt en kort sammanfattning om lantbruksföretagens ekonomiska situation i respektive land.

För mer information, kontakta:

Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, tel 08-700 20 13

Per Skargren, Segm.ansv. Skog & Lantbruk, Swedbank & Sparbankerna, tel 08-585 90613

Linda Ternstedt, chef Kommunikation LRF Konsult, tel 08-700 20 33

The multi-national farmers’

confidence index – spring 2015 är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över lantbrukarnas uppfattningar om den nuvarande och den förväntade ekonomiska situationen på gården. Av EUs medlemsstater är det 10 stycken länder som ställer samma frågor som i den svenska Lantbruksbarometern. Detta har gjorts mellan januari och mars månad. Copa-Cogeca som sammanställer informationen från EUländerna gör detta två gånger per år.

Läs mer om de svenska lantbrukarnas uppfattningar om lönsamhet och företagande i Lantbruksbarometern 2015.

Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 28:e helårsupplagan.

Två av Lantbruksbarometerns frågor till lantbrukarna gällande syn på lönsamheten ställs sedan 2012 även under hösten och presenteras i Lantbruksbarometern Hösten. Sifo intervjuar på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna under januari månad 1000 lantbrukare, på hösten intervjuas 300 lantbrukare. Intervjuerna har skett mellan den 8–22 januari 2015.